Razvoj online platforme za sigurne i dobro pripremljene osnovne škole i vrtiće

24.01.2019.
Hrvatski Crveni križ partner je na Erasmus+ projektu „Sigurne škole i vrtići: Razvoj on-line platforme za sigurne i dobro pripremljene osnovne škole i vrtiće za izvanredne situacije“.

U okviru navedenog projekta u Beču je 17. i 18. siječnja 2019. održan prvi radni sastanak s nositeljem projekta – Austrijskim Crvenim križem u prostorima njihovog nacionalnog društva.

Partneri u provođenju projekta su Bugarski Crveni križ, Makedonski Crveni križ i Crveni križ Srbije.
 
Cilj projekta odnosi se na poboljšanje znanja i kompetencija djece i stručnjaka u osnovnim školama i vrtićima vezanima uz sigurnost djece, pripremu na izvanredne situacije, klimatske promjene, prvu pomoć i nošenje sa stresnim situacijama.
 
Glavni rezultati i aktivnosti su izrada edukativnog materijala o navedenim temama,  uspostavljanje i izrada on-line platforme s odabranim materijalima, osposobljavanje nastavnika i volontera, kao i izrada dokumenta za zagovaranje navedenih tema u odgojno-obrazovnom sustavu.


 
Hrvatski Crveni križ je nositelj komponente vezane uz prikupljanje postojećeg materijala za izradu kataloga aktivnosti o navedenim temama. S tim je ciljem izrađen predložak tablice kojom će se prikupiti povratne informacije od partnera, a koje će služiti za izradu edukativnog materijala.
 
Svrha radnog sastanka bila je predstavljanje projekta i razmjena iskustava s naglaskom na zadatke koje svako nacionalno društvo treba provoditi u okviru projektnih aktivnosti.

U prvom dijelu radnog sastanka predstavnici Austrijskog Crvenog križa, kao nositelji projekta, predstavili su glavne ciljeve svakog partnera, očekivane rezultate i zadatke.

U drugom dijelu radnog sastanka razgovaralo se o načinu provođenja Erasmus+ projekata sukladno EU regulativi i pravilima, o financijskom i administrativnom aspektu projekta, načinu izvještavanja, vidljivosti te su dogovoreni planovi za implementaciju projekta u narednom razdoblju.


Safer schools letak