Higijena i zdravlje

Redovito i pravilno održavanje higijene jedna je od najvažnijih mjera u zaštiti od pojave i širenja zaraznih bolesti među ljudima. Osobna higijena uključuje redovito održavanje higijene i čistoće ljudskog tijela, ali i odjeće i obuće. Neredovita (osobna) higijena može uzrokovati razvoj zaraznih bolesti, čiji se uzročnici najčešće prenose rukama i unose u ljudski organizam kapljičnim putem kroz usta, nos, sluznicu oka ili preko oštećene kože.
 
Higijena je pojam koji se također koristi pri održavanju higijene okoliša (komunalna higijena naselja, javnih objekata, prijevoznih sredstava), higijena hrane i vode (zdravstveno ispravne namirnice i voda), mentalna higijena (skrb o duševnom zdravlju) i drugo. Suvremene higijenske mjere provode se na temelju utvrđenih sanitarnih propisa i drugih zakona za zaštitu zdravlja ljudi.
 
Prema članku 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10), jedan od ciljeva Hrvatskog Crvenog križa je ublažavanje ljudske patnje, a osobito one izazvane oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradavanja i epidemija. Prema Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) među strateškim ciljevima do 2020. godine navodi se jačanje kapaciteta za pripremu i odgovor na javnozdravstvene izazove te omogućavanje zdravog i sigurnog život za bolje zdravlje svakog pojedinca i zajednice.
 
Hrvatski Crveni križ pomaže u organiziranju preostalog dijela zdravstvene zaštite za vrijeme zbrinjavanja migranata i izbjeglica u tranzitnim prihvatnim centrima te tražitelja međunarodne zaštite i osoba pod međunarodnom zaštitom u prihvatilištima za tražitelje azila, s ciljem zaštite zdravlja i sprečavanja bolesti provođenjem slijedećih mjera i aktivnosti:
 
  • Dezinfekcija odjeće i osoba
  • Edukacija o higijeni, očuvanju zdravlja i prvoj pomoći
  • Podjela i zamjena posteljine, deka, zaštitnih maski i rukavica, higijenskih, dezinfekcijskih setova
  • Pomoć pri zbrinjavanju oboljelih osoba i nabava medicinskih ili invalidskih pomagala
  • Poticanje na radnu i tjelesnu aktivnost
  • Prevođenje stranog jezika pri liječničkim pregledima u zdravstvenim ustanovama
  • Prijevoz i pratnja na liječničke preglede i medicinsku rehabilitaciju
  • Provođenje mjera održavanja osobne higijene i zamjena odjeće i obuće
  • Psihološka podrška
  • Upućivanje na prava o zdravstvenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj