Psihosocijalna podrška

Psihosocijalna podrška je proces fizičkog i psihičkog osnaživanja pojedinca, njegove obitelji i socijalnog okruženja kako bi u sebi i svojoj okolini pronašao ili stekao snage i načine za uspješno suočavanje sa stresom i brže se uključio u svakodnevni život. Djelatnici i volonteri Hrvatskog Crvenog križa svojim humanitarnim djelovanjem i različitim aktivnostima s raznim skupinama korisnika na više razina pružaju podršku i doprinose dobrobiti korisnika, njegove obitelji i zajednice. 

Teške životne situacije poput siromaštva, socijalne isključenosti, pogođenosti kriznim događajima i sl. mogu izazvati ozbiljne psihološke posljedice. Emocionalne rane su manje vidljive od razorenog doma, i obično je potrebno dulje vremena da se osoba emocionalno oporavi od toga da se prevladaju materijalni gubitci. Rana podrška i proces prilagodbe, omogućava osobi da se bolje nosi s teškim situacijama.

Stoga, osim pružanja tradicionalnih oblika pomoći, Hrvatski Crveni križ već duži niz godina jača svoje kapacitete u području pružanja psihosocijalne podrške korisnicima, njihovim obiteljima, ali i zajednicama kako bi se njeni članovi lakše nosili s kriznim događajima, kao i očuvanju mentalnog zdravlja djelatnika i volontera koji rade s korisnicima ili sudjeluju u pripremama i odgovoru na krizne situacije. Naš rad razvija se prema smjernicama Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Hrvatski Crveni križ je aktivni član Europske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku te već dugi niz godina surađuje s Referentnim centrom za psihosocijalnu podršku.

Podrška u kriznim situacijama

Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama predstavlja proces poticanja otpornosti pojedinaca, obitelji i zajednica koji im olakšava da se oporave od utjecaja krizne situacije i pomaže im da se s takvim događajima nose u budućnosti (IFRC, 2009).

Doznajte više


Podrška pomagačima

Kada je riječ o volontiranju i radu u Hrvatskom Crvenom križu, pomagači su neminovno u kontaktu s različitim osobama kojima pomažu. Neizbježno je da i korisnici i pomagači počinju dijeliti zajedničku stvarnost.

Doznajte više