Godišnja volonterska nagrada

Za dugotrajno volontiranje Hrvatski Crveni križ dodjeljuje priznanja „Volonter godine“ i „Volonterski tim godine“.

Priznanje „Volonter godine“ dodjeljuje se volonteru pojedincu koji je aktivno sudjelovao u provedbi programa Crvenog križa najmanje godinu dana.
Priznanje „Volonterski tim godine“ dodjeljuje se grupi volontera okupljenih u klubovima mladih, interventnim jedinicama ili drugim oblicima zajedničkog djelovanja u organizacijskim jedinicama društva Crvenog križa koji su aktivno sudjelovali u provedbi programa Crvenog križa najmanje godinu dana.
 
Priznanja se dodjeljuju jedanput godišnje, a uručuju u Tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja. Svako društvo Crvenog križa može predložiti jednog kandidata i jedan volonterski tim za godišnje priznanje. Predlaganje kandidata i volonterskog tima obavlja se na obrascu koji se nalazi na službenim internetskim stranicama Hrvatskog Crvenog križa, a dostavlja Službi za rad s mladima i volonterima do datuma utvrđenog na obrascu.

Za priznanje se može predlagati isti kandidat više puta neovisno o tome je li već dobio priznanje u prethodnim godinama. Za dodjelu priznanja ne postoji dobno ograničenje.
Priznanja dodjeljuje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa, a uručuje društvo Crvenog križa kod kojeg volonter, odnosno volonterski tim provodi aktivnosti. (Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu )