Kako pomoći

Svaka osoba koja vlastitim angažmanom želi pridonijeti radu Hrvatskog Crvenog križa te tako pomoći svima onima koji su u potrebi, može to učiniti na nekoliko načina – darivanjem krvi, volontiranjem, doniranjem financijskih i materijalnih dobara te učlanjenjem u Hrvatski Crveni križ.

Svaki od tih načina iznimno je vrijedan jer spašava živote, pomaže najranjivijim skupinama ljudi te pridonosi promicanju humanosti i solidarnosti.
Darujte krv
Darujte krv
Hrvatski Crveni križ – utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj, promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije davanja krvi, okuplja davatelje, dodjeljuje priznanja sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa u svrhu društvenog vrednovanja davatelja krvi,  vodi brigu i evidenciju o davateljima krvi  te izdaje potrebne potvrde
Doznajte više
Volontirajte
Volontirajte
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje
Doznajte više
Volontirajte
Donirajte
Donirajte
Hrvatski Crveni križ pokreće, organizira i provodi redovne i izvanredne akcije prikupljanja sredstava za pomoć osobama u potrebi. Podržite naš rad i mijenjajmo zajedno sliku društva nabolje
Doznajte više
Postanite član
Postanite član
Članstvo u Hrvatskom Crvenom križu je dobrovoljno, a  član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama
Doznajte više
Postanite član