Priprema i odgovor na krize

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.


Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama. Organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici nastojimo podići razinu pripremljenosti te ojačati otpornost stanovništva na krizne događaje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama te ostalim relevantnim propisima. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

 

Vezane vijesti

„Želja nam je što bolje se zajednički pripremiti za odgovor na krizne situacije“
06.06.2019.
Na sastanku u Sofiji okupili su se predstavnici vodstava nacionalnih društava koji su usvojili dvogodišnji plan aktivnosti mreže
Drugi sastanak mreže Susjedi pomažu prvi
04.06.2019.
U Sofiji se održava drugi sastanak nacionalnih društava Crvenog križa uključenih u mrežu „Susjedi pomažu prvi“ pokrenute 2017.
Nabava građevinsko-obrtničkih radova za HCK Nacionalni logistički centar
04.06.2019.
HCK je pokrenuo postupak nabave građevinsko-obrtničkih radova
Vježba osnovne jedinice Interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa
03.06.2019.
U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Gospić organizirana je terenska vježba osnovne jedinice Interventnog tima.
Međuresorna vježba „SIGURNOST 19”
21.05.2019.
Hrvatski Crveni križ sudjelovao je u smotri operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti s Interventnim timom Splitsko-dalmatinske županije, a zadužen je i za organizaciju prehrane za sve sudionike vježbe
Kontakt