Priprema i odgovor na krize

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.


Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama. Organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici nastojimo podići razinu pripremljenosti te ojačati otpornost stanovništva na krizne događaje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama te ostalim relevantnim propisima. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

 

Vezane vijesti

Priprema za krize: HCK na vježbi "Sigurnost 18"
17.05.2018.
U terenskom dijelu vježbe „SIGURNOST 18“ sudjelovali su djelatnici DUZS-a, MORH-a, MUP-a, HZHM-a, HCK-a, HGSS-a, pripadnici Vatrogasnih zajednica Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Karlovačke županije, pripadnici civilne zaštite te drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti.
Održana vježba operativnih snaga civilne zaštite, HCK pokazao odličnu spremu
16.05.2018.
U Ivankovu u organizaciji Općine Ivankovo i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Vukovar pod nazivom „Požar u OŠ Augusta Cesarca Ivankovo 2018“ provedena je vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Europska konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
03.05.2018.
U Almatyju, Kazahstan se od 2. do 5. svibnja održava 10. Europska regionalna konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na kojoj sudjeluje i dvočlana delegacija Hrvatskog Crvenog križa predvođena izvršnim predsjednikom Robertom Marktom.
GDCK SOLIN na edukativno-pokaznoj vježbi operativnih snaga Civilne zaštite
11.04.2018.
U Solinu je održana edukativno-pokazna vježba operativnih snaga Civilne zaštite Grada Solina.
Pomoć u poplavama: Općina Lekenik zahvalila Hrvatskom Crvenom križu
05.04.2018.
Općina Lekenik uručila je Hrvatskom Crvenom križu  zahvalnicu za brojne aktivnosti koje su poduzete u ožujku ove godine na područjima zahvaćenim poplavama.
Kontakt