Priprema i odgovor na krize

Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama je jedan od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Ratovi, prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe posebno pogađaju najosjetljivije dijelove stanovništva, a oporavak zna biti spor i dugotrajan. Hrvatski Crveni križ zato u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku.


Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama. Organizacijom projekata i programa usmjerenih lokalnoj zajednici nastojimo podići razinu pripremljenosti te ojačati otpornost stanovništva na krizne događaje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Okvir djelovanja operativnih snaga temelji se na Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015), Pravilniku o ustroju, pripremi i djelovanju Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama te ostalim relevantnim propisima. 
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanim uz krizne situacije, tijekom svih faza krize - od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa također djeluju i u međunarodnim humanitarnim misijama kao potpora nacionalnim društvima u potrebi.

 

Vezane vijesti

Na potresom pogođenom području i dalje se provode brojne aktivnosti
31.05.2021.
Ekipe Hrvatskog Crvenog križa provode i asanaciju bunara na području Sisačko-moslavačke županije
"Uloga žurnih službi u kriznim situacijama je pokazati stradalim ljudima da nisu sami"
21.05.2021.
U Hrvatskoj se održava trodnevna međunarodna radionica pod nazivom „Razmjena iskustva o utjecaju složenih kriznih situacija na mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku“
Stradalom stanovništvu trenutno je najpotrebnija psihosocijalna podrška, ali i čišćenje bunara
26.04.2021.
Hrvatski Crveni križ stanovništvu stradalom u potresu dosad je, među ostalim, podijelio 1016,5 tona hrane
U Petrinji održana dvodnevna edukacija za asanaciju bunara
19.04.2021.
Hrvatski Crveni križ započeo je proces čišćenja bunara na potresom pogođenom području
Donacija Coca-Cole za potresom pogođeno područje
19.04.2021.
Dio donacije bit će iskorišten za nabavku opreme za asanaciju bunara koju provode posebno obučene ekipe Hrvatskog Crvenog križa
Kontakt