Živjeti zdravo


Prema Europskoj strategiji prevencije i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti četiri su glavna bihevioralna rizika  za zdravlje ljudi: nepravilna prehrana, neredovita tjelesna aktivnost, prekomjerna konzumacija alkohola i pušenje, a tri su biomedicinska rizika: prekomjerna tjelesna masa (i debljina), povišeni krvni tlak i dislipidemija za razvoj pet vodećih kroničnih nezaraznih bolesti koje su glavni uzrok pobola i smrtnosti u Republici Hrvatskoj:
 
1. Bolesti srca i krvnih žila (kardiovaskularne bolesti)
2. Zloćudne novotvorine (maligne bolesti - rak)
3. Dijabetes (tip 2)
4. Kronična opstruktivna plućna bolest
5. Mentalni poremećaji.
 
Od svih rizika prekomjerna tjelesna masa i debljina predstavljaju najznačajniji rizik za razvoj svih pet bolesti, pri čemu je debljina značajan rizik i za dva biomedicinska rizika (povišeni krvni tlak i dislipidemija).
 
Nacionalni program „Živjeti zdravo“ počeo se aktivno razvijati na poticaj Ministarstva zdravstva 2015. kao program promicanja i unapređenja zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske, s ciljem poboljšanja kvalitete života i demografske situacije, čime se edukacijom svog stanovništva želi podići razina svijesti o rizičnom ponašanju i spriječiti razvoj kroničnih nezaraznih bolesti za očuvanje zdravlja. Na taj način nastoji se smanjiti utjecaj negativnih čimbenika na zdravlje putem učinkovitih mjera primarne prevencije bolesti i promicanja zdravlja uz kreiranje okoliša u kojem će svim osobama biti omogućena najviša razina zdravlja.


 
Provođenjem Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ želi se povećati očekivano trajanje godina života i broj godina života bez bolesti i/ili invaliditeta, povećati natalitet i postići visoka razina tjelesnog i mentalnog zdravlja. Djelovanjem na osobnoj razini kao i na razini cijelog društva i njegovog okoliša, želi se utjecati na najvažnije odrednice zdravlja - biološka, psihološka, okolišna i socijalna. Nacionalni program „Živjeti zdravo“ obuhvaća tri prioritetna područja:
 
1. Pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i prevencija debljine;
2. Mentalno zdravlje;
3. Spolno zdravlje;
 
koja se razvijaju predlaganjem stručnih okvira utemeljenih na dokazanim istraživanjima, kontinuiranom promidžbom i primjenom učinkovitih intervencija.
 
Promicanjem zdravog načina života u svim okruženjima prevenirat će se razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, a posebno porast prekomjerne tjelesne mase i debljine te očuvati mentalno i spolno zdravlje svih stanovnika.  Ciljana populacija su djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, osobe s povećanim rizikom ponašanja, radno sposobno stanovništvo, ranjive (vulnerabilne) skupine (nezaposleni, osobe s invaliditetom, žene, azilanti). Predviđene aktivnosti prilagođene su procjeni zdravstvenog stanja u svakoj županiji te usmjerene poboljšanju zdravlja populacije uz posebno razvijen pristup djelovanja u lokalnoj zajednici, kako bi se pojačala prevencija i zaustavio porast broja osoba oboljelih i umrlih od kroničnih nezaraznih bolesti.
 
U suradnji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo započeo je provođenjem projekta „Živjeti zdravo“ 2016. – 2022. u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo i koordinaciji s ostalim suradnicima na nacionalnoj i lokalnoj razini (državne i javne ustanove, nevladine udruge, civilni sektor fakulteti, škole, vrtići, lokalna uprava, turistička zajednica, Crveni križ). Cilj provođenja projekta „Živjeti zdravo“ u Hrvatskom Crvenom križu je razvoj novih zdravstveno preventivnih programa i projekata u tri (od ukupno pet) zdravstvenih komponenti, kojima se želi pridonijeti razvoju aktivnosti usmjerenih poboljšanju zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti:
 
1. Zdravstveno obrazovanje djece i mladih;
2. Zdravlje i tjelesna aktivnost;
3. Zdravlje i prehrana;
4. Zdravlje i radno mjesto;
5. Zdravlje i okoliš.


Zdravlje i tjelesna aktivnost

U svojim preporukama za zdrav život i održavanje zdravlja, Svjetska zdravstvena organizacija navodi tjelesnu aktivnost kao imperativ dobrog zdravlja i potiče sve države članice Europske unije na promicanje tjelesne aktivnosti organiziranjem različitih događaja za javnost na nacionalnoj i lokalnoj razini, zbog podizanja razine svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Redovita tjelesna aktivnost ima dokazani učinak na očuvanje zdravlja, no razvoj suvremene mehanizacije i automatizacije dovodi do promjena u načinu života bez dovoljno kretanja.

Doznajte više
 

Zdravlje i okoliš

Zdravlje i okoliš jedna je od komponenti projekta „Živjeti zdravo“ u kojoj je naglasak stavljen na unapređenje zdravlja djece vrtićke i rane školske dobi kao i njihovih roditelja, uz kreiranje zdravog okoliša i promicanje zdravog načina života u lokalnoj zajednici.

Doznajte više