Kontakt

Hrvatski Crveni križ

Adresa: Ulica Crvenog križa 16, P.P.93 10 001 Zagreb
Telefon: +385 1 4655 814
Fax: +385 1 4655 365
E-mail: redcross@hck.hr
OIB: 72527253659

Ured Izvršnog predsjednika HCK
ured-izvrsnog-predsjednika@hck.hr

Služba za pravne i opće poslove, ljudske potencijale te koordinaciju rada društava
pravna-sluzba@hck.hr

Služba za financijsko-računovodstvene poslove i logistiku
financije-i-racunovodstvo@hck.hr

Služba za EU fondove i edukaciju
sluzba-eufondovi@hck.hr

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja
spasilacka-sluzba@hck.hr

Službenik za informiranje
sluzbenik-za-informiranje@hck.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
sluzbenik-za-zop@hck.hr