Azil i migracije

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, u skladu sa svojim humanitarnim mandatom i osnovnim načelima, provodi programe pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite i osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom, i drugim migrantima u potrebi, u suradnji i uz podršku Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), te drugih nadležnih institucija i udruga civilnog društva.

Osnovu za rad Crvenog križa s tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom  i privremenom zaštitom i drugim migrantima u potrebi donose osnovna načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Migracijska politika Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.Kao član Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ naglašava važnost osiguravanju pristupa i pružanju humanitarne pomoći svim ranjivim skupinama migranata, bez obzira na njihov status, poštujući njihovo dostojanstvo i pravo na različitost, te potičući njihovo socijalno uključivanje i integraciju u društvo.

U Službi za zaštitu migranata ustrojena su tri odjela: Odjel za pomoć migrantima, tražiteljima azila i raseljenim osobama, Odjel za integraciju osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom i Odjel za programe prevencije trgovanja ljudima i psihosocijalnu podršku.

Suradnja s UNHCR-om

Suradnja Hrvatskog Crvenog križa kao provedbenog partnera  UNHCR-a  u području pružanja podrške tražiteljima međunarodne zaštite započela je 2003. godine, kada je uspostavljeno prvo prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Šašnoj Gredi. Suradnja se nastavila i  nakon preseljenja prihvatilišta u Kutinu te u Zagreb (hotel Porin). Aktivnosti tadašnjih projekata bili su usmjereni na pružanje psihosocijalne podrške kao i na podršku u organizaciji svakodnevnog života tražitelja međunarodne zaštite u prihvatilištu.

S povećanjem broja odobrenih međunarodnih zaštita, ukazala se potreba za podrškom osobama tijekom perioda integracije, odnosno nakon napuštanja prihvatilišta te se suradnja proširila na aktivnosti su sve više bile usmjerene na integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom,  posebno nakon 2011. godine. Fokus je bio na individualnoj pomoći, savjetovanju, administrativnoj pomoći prilikom ostvarivanja njihovih prava I psihosocijalnoj podršci.  Radilo se i na senzibilizaciji lokalne zajednice te prevenciji ksenofobije.

U okviru projekta „Access to Protection for Asylum Seekers and Refugees in Croatia“ koji se implementira tijekom 2023. godine, aktivnosti su usmjerene na podršku integraciji izbjeglica što obuhvaća osobe pod međunarodnom zaštitom i raseljene osobe iz Ukrajine; aktivnosti vezane uz redovne posjete  Prihvatnim  i tranzitnim centrima za strance u Ježevu, Trilju i Tovarniku; te aktivnosti vezane uz podršku djeci bez pratnje.
Projektnim aktivnostima podrške integraciji izbjeglica s naglaskom na raseljene osobe iz Ukrajine, teritorijalno su pokrivene Osječko-baranjska županija, Ličko-senjska županija, Zagrebačka županija i Grad Zagreb. Posjete mobilnog tima koji pruža podršku djeci bez pratnje organiziraju se u sve ustanove gdje su smještena djeca bez pratnje.
 

 

Vezane vijesti

Predstavnice Hrvataskog Crvenog križa sudjelovale na treningu Zaštita, rod i inkluzija
08.07.2024.
Djelatnice Hrvatskog Crvenog križa na treningu su predstavile vlastita iskustva u radu u mirnodopsko vrijeme, kao i u vrijeme krize
Uloga zajednice u jačanju psihološke otpornosti i brige o mentalnom zdravlju
29.04.2024.
Glavna tema ovog treninga bila je kako uključiti raseljene osobe iz Ukrajine u planiranje, osmišljavanje i provedbu aktivnosti s ciljem jačanja psihološke otpornosti i unaprjeđenje mentalnog zdravlja
Istanbul: Hrvatski Crveni križ sudjeluje na važnom PERCO sastanku
25.04.2024.
PERCO je Platforma za suradnju europskih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o izbjeglicama, tražiteljima azila i migrantima koja postoji više od 25 godina
Proslava Ramazanskog bajrama u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini
10.04.2024.
Tražitelji međunarodne zaštite koji borave u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini obilježili su Ramazanski bajram, blagdan tijekom kojega se obitelj okuplja za stolom prepunom tradicionalnih jela, darivaju se djeca te su dobrodošle čestitke
Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška: Hrvatski Crveni križ sudjelovao na važnom događanju u Briselu
10.04.2024.
U Europskoj komisiji o pružanja usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške govorila je predstavnica Hrvatskog Crvenog križa Marija Juzbašić
Kontakt
Azil i migracije