Zaštita zdravlja od vrućina

Utjecaj toplinskih valova i velike vrućine koje nastaju kao posljedica klimatskih promjena postali su učestali tijekom ljetnih mjeseci. Pravodobnim poduzimanjem preventivnih mjera mogu se ublažiti štetne posljedice koje nastaju po zdravlje te smanjiti broj oboljelih i umrlih osoba. Velike vrućine najčešće pogađaju kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu, a dodatno su  ugrožene osobe koje puno borave ili rade na otvorenom prostoru (građevinskih radnici, poljoprivrednici, beskućnici). Ne treba zanemariti niti ekonomske posljedice koje nastaju zbog troškova liječenja i njege oboljelih uz smanjenu radnu produktivnost i bolovanje zaposlenika. Republika Hrvatska još uvijek nema izrađen Akcijski plan zaštite od vrućina, no ima izrađen „Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine“ kojeg donosi Ministarstvo zdravstva.  Akcijski plan za zaštitu zdravlja od vrućina dosada je donijelo samo 18 zemalja u svijetu, što ukazuje na potrebu ulaganja pojačanih napora zbog djelovanja klimatskih promjena na zdravlje ljudi i smanjivanja zdravstvenih poteškoća koje nastaje zbog klimatskih promjena.
 

Zaštita od vrućine

 
U zadnjem desetljeću uočava se porast temperature u ljetnom razdoblju što utječe na zdravstveno stanje milijuna ljudi u svijetu. Procjene za Europu ukazuju na vjerojatnost povećanja štetnih učinaka i zdravstvenih rizika zbog toplinskih valova koji se svake godine događaju u Republici Hrvatskoj sa sve ozbiljnijim zdravstvenim i socijalnim posljedicama.  U Protokolu o postupanju i preporukama za zaštitu od vrućine su opisani postupci za pripravnost i djelovanje u slučaju opasnosti od toplinskog vala, obveze pojedinih službi te preporuke i savjeti za javnost, kako bi se nakon prognoze toplinskog vala građane moglo pravodobno upozoriti na preventivne mjere zaštite od velikih vrućina na nacionalnoj i lokalnoj razini.
 
Prema procjeni Državnog hidrometeorološkog zavoda redovito informiranje i postupanje u funkciji je svake godine u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna u suradnji s nadležnim institucijama (Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski Crveni križ, Državna upravu za zaštitu i spašavanje, Turističku zajednica i drugi). Na temelju analize dnevnih i noćnih temperatura Državnih hidrometeorološki zavod prognozira približavanje toplinskog vala i dajući precizna upozorenja na toplinske valove četiri dana unaprijed uz savjete o prilagodbi ponašanja.  U opasnosti od velikih vrućina može biti cijela Republika Hrvatska ili samo neka regija. Najveći broj smrti bilježi se u prva dva dana djelovanja toplinskog vala i kada razdoblje visokih temperatura opasnih po zdravlje traje duže vrijeme.
 
Hrvatski Crveni križ prosljeđuje informacije i preporuke za zaštitu građana od velikih vrućina u 131 društvo Crvenog križa koja skrbi o osobama starije dobi u socijalnoj potrebi u okviru programa Pomoći u kući. Hrvatski Crveni križ izrađuje edukativne materijale koji se distribuiraju za podjelu svim građanima.
 

Važni brojevi:

Hitna pomoć – 194
Centar 112 - jedinstveni komunikacijski centar za sve vrste hitnih situacija.
 
Korisne poveznice:
 
http://www.cezih.hr
http://www.euro.who.int
http://www.srcana.hr
http://www.zdravstvo.gov.hr