Organizacija rada

Rad s volonterima ulazi u menadžment ljudskih resursa. Budući da je volonterstvo poseban oblik suradnika, motivacija volontera drugačija je od motivacije zaposlenih osoba i njihov rad donosi dodatne vrijednosti kvaliteti projekata i programa.

Hrvatski Crveni križ osigurava pravilnu pripremu volontera, pružajući volonterima relevantne i pravovremene informacije, treninge i opremu, povratnu informaciju o obavljenom poslu te adekvatnu zaštitu i sigurnosne mjere. Osigurava svoje volontere od nesretnog slučaja i pruža im primjerenu psihosocijalnu podršku kada za to postoji potreba.
 
Organizacija rada volontera Hrvatskog Crvenog križa predložena je Strategijom razvoja volonterstva Hrvatskog Crvenog križa i pripadajućim Operativnim planom.  Cilj Strategije je dati okvire i mehanizme za rad s volonterima kako bi ujednačili pristup volonterima i načine vođenja volontera u svakodnevnom radu ali i u kriznim situacijama.

Organizacija rada volontera Hrvatskog Crvenog križa definirana je Pravilnikom o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu te uvažava predložene Smjernice za volontiranje IFRC-a.

Korisne poveznice:
Pravilnik o volontiranju u HCK
Priručnik za volontere
Zakon o volonterstvu
Etički kodeks volontera
Etički kodeks HCK
Primjer Ugovora o volontiranju
Potvrda o kompetencijama stečenima volontiranjem
Vodič za ispunjavanje potvrde o kompetencijama
Potvrda o volontiranju
Obrazac roditeljskog pristanka za maloljetne volontere
Upute za ispunjavanje volonterske knjižice HCK
HCK Kodeks ponašanja u radu s djecom
Smjernice  zaštite djece