Trgovanje ljudima

Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu pri čemu im se krše brojna ljudska prava kao što su: pravo na život, pravo na rad i obrazovanje, pravo na slobodu izbora,  pravo na slobodu kretanja, pravo na dostojanstvo, pravo na sigurnost, pravo na jednakost, pravo na zdravlje itd.
 
Žrtva može postati svatko od nas bez obzira na svoju razinu obrazovanja, spol, dob ili nacionalnost. Ipak, određene skupine su u većem riziku da upadnu u lanac trgovanja ljudima, a to su: nezaposlene osobe ili osobe koje nisu u mogućnosti pronaći posao u skladu sa svojom razinom obrazovanja, neregularni migranti, izbjeglice, djeca bez pratnje, nestala djeca, marginalizirane skupine, osobe s financijskim poteškoćama, osobe s lošim obiteljskim odnosima…   
 
Zbog načela po kojima djelujemo, ali i naše rasprostranjenosti i uspostavljenog povjerenja s lokalnim zajednicama, u mogućnosti smo doći do najranjivijih u društvu i pružiti im podršku.
 
U skladu s tim, ali i svojim mandatom humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ:
               1. pruža podršku odraslim žrtvama trgovanja ljudima,
               2. radi u lokalnoj zajednici na podizanju svijesti građana o rizicima trgovanja ljudima i mjerama zaštite te provodi edukativne aktivnosti za različite ciljane skupine
               3. aktivno zagovara za prava žrtava i poboljšanje sustava identifikacije, pomoći i zaštite. 
 
Hrvatski Crveni križ je član Europske mreže društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca European Action for Trafficked persons Network.

Što je trgovanje ljudima?

Trgovanje ljudima predstavlja ozbiljan zločin i tešku povredu ljudskih prava. I danas se diljem svijeta žene, muškarce i djecu prodaje, kupuje te izrabljuje s ciljem stjecanja dobiti ili izvršenja određenih usluga.

Doznajte više
 

Kako prepoznati trgovanje ljudima?

Osoba koja je žrtva trgovanja ljudima ne mora uvijek biti zaključana i bez mogućnosti kontakta s vanjskim svijetom. Trgovci povremeno koriste suptilnije metode kontrole svojih žrtava te se može doimati kao da imaju određenu slobodu kretanja.

Doznajte više

Koga kontaktirati u slučaju sumnje u trgovanje ljudima?

Ako ste vi ili osoba koju poznajete doživjeli iskustvo trgovanja ljudima, potreban vam je savjet, pomoć ili sumnjate na potencijalno trgovanje ljudima, možete nam se obratiti putem e-maila: trafficking@hck.hr ili na broj telefona 01/4655-814 (radnim danom od 8-16).

Doznajte više
 

Koja prava imaju žrtve trgovanja ljudima i kako ih mogu ostvariti?

Žrtve trgovanje ljudima često su fizički i psihički zlostavljane, ucjenjivane, manipulira se njihovim pravnim ili socijalnim statusom te prijeti njihovim obiteljima kako bi ih se prisililo na obavljanje različitih poslova. Izloženost zlostavljanju te traumatskim iskustvima kod osoba može izazvati dugotrajne fizičke, psihičke i socijalne posljedice, poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju te u odnosu s obiteljima i bližnjima.

Doznajte više

Kako Hrvatski Crveni križ može pomoći?

Osobe koje su doživjele iskustvo trgovanja ljudima su izrazito ranjive i mogu imati potrebu za velikim spektrom usluga koje im može osigurati Crveni križ.
 
Doznajte više