Kako HCK može pomoći?

Osobe koje su doživjele iskustvo trgovanja ljudima su izrazito ranjive i mogu imati potrebu za velikim spektrom usluga koje im može osigurati Crveni križ.
 
Bez obzira na dob, spol ili status u RH (državljanin RH, tražitelj azila, osoba pod međunarodnom zaštitom, ilegalni migrant...), identificirane žrtve trgovanja ljudima imaju pravo na pomoć i zaštitu. U suradnji s relevantnim državnim institucijama i nevladinim organizacijama osobama možemo omogućiti:
  • humanitarnu pomoć (odjeća, hrana, higijena)
  • pomoć u reintegraciji (oko pronalaska smještaja, traženje posla...)
  • upućivanje na relevantne organizacije i institucije
  • psihosocijalnu podršku (emocionalna podrška, praktična pomoć)
  • upućivanje u njihova prava i pomoć oko njihova ostvarivanja
  • kontakt s obitelji 
Žrtve trgovanja ljudima često izgube kontakt sa svojim obiteljima ili ne znaju gdje se nalaze. Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa pomaže u pronalaženju njihovih voljenih.
 
Hrvatski Crveni križ je nepristrana humanitarna organizacija i ima obvezu čuvanja tajnosti podataka i djelovanja u najboljem interesu korisnika. Pružamo podršku svim osobama u potrebi bez obzira na vašu nacionalnost, religiju i spol. Bez informiranog pristanka osobe neće se poduzimati daljnji koraci u pokretanju bilo kojeg oblika pomoći i zaštite. 
 
Programom pomoći i zaštite Hrvatski Crveni križ pruža podršku osobama kako bi se oporavile od iskustva trgovanja ljudima.