Planovi i izvješća

Programi rada

Plan rada za 2024.
Program rada za 2023.

Program rada za 2022.
Program rada za 2021.
Program rada za 2020.
Program rada za 2019.
Program rada za 2018.
Program rada za 2017.
Program rada za 2016.
Program rada za 2015.

Financijski planovi

Financijski plan HCK za 2024
Izmjene i dopune Financijskog plana HCK za 2023. godinu
Financijski plan za 2023.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
Financijski plan za 2022.
Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.
Financijski plan za 2021.
Financijski plan za 2020.
Financijski plan za 2019.
Rebalans financijskog plana za 2018.
Financijski plan za 2018.
Rebalans financijskog plana za 2017.
Financijski plan za 2017.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Financijski plan za 2016.

Godišnja izvješća o radu

Godišnje izvješće o radu u 2023.
Godišnje izvješće o radu u 2022.
Godišnje izvješće o radu u 2021.
Godišnje izvješće o radu u 2020.
Godišnje izvješće o radu u 2019.
Godišnje izvješće o radu u 2018.
Godišnje izvješće o radu u 2017.
Godišnje izvješće o radu u 2016.
Godišnje izvješće o radu u 2015.
Godišnje izvješće o radu u 2014.
 

Godišnja financijska izvješća

 

Zajedničke akcije HCK

Zajedničke akcije u 2024.
Zajedničke akcije u 2023.
Zajedničke akcije u 2022.
Zajedničke akcije u 2021.
Zajedničke akcije u 2020.
Zajedničke akcije u 2019.
Zajedničke akcije u 2018.
Zajedničke akcije u 2017.
 

Strateški dokumenti

Strateški plan HCK za razdoblje od 2023. do 2027
Strateški plan Hrvatskog Crvenog križa 2018. - 2022.