Podrška tražiteljima međunarodne zaštite

Hrvatski Crveni križ, Nacionalno društvo Crvenog križa Republike Hrvatske, provodi program psihosocijalne pomoći i zaštite tražitelja međunarodne zaštite u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite od 2003., u suradnji i uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova i UNHCR-a. Program pomoći i zaštite nastoji odgovoriti na psihosocijalne, edukativne i humanitarne potrebe tražitelja međunarodne zaštite za vrijeme njihovog boravka u Prihvatilištima te uz njihovo aktivno sudjelovanje u planiranju, ponuditi kvalitetne programe prilagođene njihovim interesima, dobi i kulturalnim vrijednostima.
 
Osnovna područja rada Hrvatskog Crvenog križa u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini su sljedeća: organizacija dnevnog života i praktična pomoć, individualna i grupna psihosocijalna podrška, organizacija socijalnih, edukativnih i sportskih aktivnosti, posebna skrb o potrebama ranjivih skupina  (djeca, maloljetnici bez pratnje, same žene, osobe sa zdravstvenim teškoćama i teškoćama mentalnog zdravlja, osobe koje su preživjele torturu i traumu), zagovaranje s ciljem poboljšanja prakse prihvata i skrbi o tražiteljima međunarodne zaštite na temelju dugogodišnjeg praktičnog iskustva, posebno u području skrbi o ranjivim skupinama.
 
Osim direktnog rada s tražiteljima međunarodne zaštite, posebna se pažnja posvećuje aktivnostima s lokalnom zajednicom u cilju prevencije ksenofobije, senzibilizacije i međusobnog povezivanja tražitelja međunarodne zaštite i lokalnog stanovništva čime se općenito doprinosi boljem suživotu, sigurnosti i uspješnijoj integraciji.
 
Uz djelatnike Hrvatskog Crvenog križa, značajan doprinos u provedbi navedenih aktivnosti dali su i educirani volonteri koji su prisutni u Prihvatilištima gotovo svakog dana.

Prihvatilište u Zagrebu

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu počelo je s radom 2012. Hrvatski Crveni križ od prvog dana svakodnevno, kao glavni partner Ministarstva unutrašnjih poslova, u čijoj nadležnosti se nalazi Prihvatilište, vodi brigu o tražiteljima međunarodne zaštite i nastoji im osigurati sve potrebno za život dostojan čovjeka.

Doznajte više

Prihvatilište u Kutini

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini djeluje od početka 2006. Prihvatilište je namijenjeno prihvatu ranjivih skupina. Ranjive skupine mogu uključivati: obitelji s djecom, žene koje su same, starije osobe, djeca bez pratnje, osobe s invaliditetom i osobe s mentalnim poteškoćama.

Doznajte više