Prihvatilište Kutina

Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini djeluje od početka 2006. Prihvatilište je namijenjeno prihvatu ranjivih skupina. Ranjive skupine mogu uključivati: obitelji s djecom, žene koje su same, starije osobe, djeca bez pratnje, osobe s invaliditetom i osobe s mentalnim poteškoćama.

U Prihvatilištu se nalaze kupaonice i sanitarni čvorovi na svakom katu, sportska dvorana, dječja igraonica, kreativna radionica, majstorska radionica, prostorija za sastanke i individualne razgovore, čajna kuhinja, kuhinja i blagovaonica. U krugu Prihvatilišta nalazi se opremljeno dječje igralište i vanjska teretana sa pripadajućim spravama.

Svakodnevno se u Prihvatilištu provode sljedeće aktivnosti s korisnicima:
 • Dječja igraonica – s djecom se radi na poticanju razvoja, izražavanju osjećaja i misli na kreativan način u skladu s njihovom dobi. Igraonica je opremljena novom didaktičkom opremom kao i opremom zabavnog sadržaja.
 • Kreativna radionica – djelatnici HCK-a organiziraju i sustavno provode kreativne radionice, koristeći različite kreativne tehnike s ciljem izražavanja kreativnog potencijala, otkrivanje talenata te jačanje samopoštovanja.
 • Sportska radionica – u sportskoj dvorani nalaze se sprave za vježbanje koje korisnici Prihvatilišta mogu svakodnevno koristiti. Isto tako u dvorani se nalaze stolovi za stolni tenis i fitness oprema. Organiziraju se sportske igre prema interesu korisnika.
 • Majstorska radionica – sukladno interesima korisnika izrađuju se predmeti od drveta, metala i raznih drugih materijala. Obavljaju se popravci u Prihvatilištu i oko njega. Radionica je opremljena brojnim ručnim alatima.
 • Medicinska asistencija – djelatnici HCK-a osiguravaju specijalističke liječničke preglede za korisnike prema uputi liječnika i osiguravaju lijekove, prehrambene i druge potrepštine za ranjive skupine prema preporuci liječnika.
 • Radionica hrvatskog jezika – provodi se kontinuirano u Prihvatilištu, gdje se uče osnove hrvatskog jezika s ciljem boljeg snalaženja u svakodnevnom životu u zajednici. Radionicu vodi volonterka HCK, diplomirani učitelj hrvatskog jezika.
 • Individualni razgovori – socijalna radnica HCK-a sustavno provodi inicijalne i individualne razgovore sa svim novopridošlim korisnicima u Prihvatilište, u svrhu procjene potreba i interesa korisnika
 • Grupni razgovori – baziraju se na otkrivanju potreba i trenutnih problema korisnika s ciljem rješavanja istih na adekvatan način.
 • Radionice sa ženama – provode se na teme promicanja reproduktivnog zdravlja, higijene, roditeljstva te osnaživanja i jačanja samopoštovanja žena.
 • Pomoć pri učenju djeci koja pohađaju školu – Tijekom školske godine, djelatnici HCK-a svakodnevno pomažu djeci polaznicima školskog obrazovnog programa pri pisanju domaće zadaće i razumijevanju školskog gradiva.
 • Job centar – korisnici preuzimaju odgovornost za čišćenje, uređivanje i druge manje poslove u Prihvatilištu za koje su poticani i nagrađeni od strane djelatnika HCK-a
 • Baby handling – potiče se fiziološki napredak djeteta i eliminiraju se sekundarni i štetni utjecaji okoline. Educiraju se roditelji o pravilnim obrascima pokreta djeteta i provodi se individualno prema svakom djetetu.
 • Distribucija –  kod prihvata se distribuira osnovni paket higijene i odjeće, te se dva puta mjesečno vrši distribucija higijenskih potrepština. Također se kontinuirano vrši distribucija odjeće prema potrebama korisnicima.