Press

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenoga križa koje djeluje na teritoriju Republike Hrvatske kao  neprofitna  pravna  osoba  u rješavanju    humanitarnih    pitanja,    organiziranju    zdravstvenih    i    socijalnih    programa, pripremanju  stanovništva  za  djelovanje  u  masovnim  nesrećama  i  katastrofama,  kao  i  u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa.

Sjedište Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa nalazi se u Zagrebu na adresi Ulica Crvenog križa 16.

Osim nacionalnog društva, na području RH djeluje 131 društvo Crvenoga križa s pravnom osobnošću, a svoje aktivnosti provode na području županija, gradova i općina.

Kontakt za novinare:

Katarina Zorić, glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa

e-mail: glasnogovornik@hck.hr
tel: +385 1 4655 814
fax: +385 1 4655 365
 
Preuzmite logotip
Preuzmite logotip
Doznajte više
Preuzmite fotografije
Preuzmite fotografije
Doznajte više
Preuzmite fotografije