Tijela HCK

Radom Hrvatskog Crvenog križa upravljaju tijela HCK – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Glavni odbor, izvršni predsjednik i Nadzorni odbor.
 
Skupština Hrvatskog Crvenog križa je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja Hrvatskog Crvenog križa. Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa je predsjednik Skupštine i predsjednik Glavnog odbora. Hrvatski Crveni križ ima dva potpredsjednika.
 
Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Hrvatskog Crvenog križa između sjednica Skupštine.
 
Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, rukovodi Središnjim uredom i odgovoran je za provedbu zadataka koji su povjereni Središnjem uredu te provodi odluke tijela Hrvatskog Crvenog križa. Za svoje djelovanje izvršni predsjednik odgovara Glavnom odboru i Skupštini.
 
Nadzorni odbor Hrvatskog Crvenog križa nadzire financijsko-materijalno poslovanje Hrvatskog Crvenog križa, a o svom radu izvješćuje Glavni odbor i Skupštinu.