Socijalni programi

Socijalnim programima Hrvatski Crveni križ nastoji pružiti pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima te osobama s invaliditetom. Na taj način ostvaruje se podrška pojedincu i njegovoj obitelji što dovodi do promjena sa svrhom unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba kao i njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Među socijalnim programima programi su za starije osobe, osobe s invaliditetom, beskućnike i djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

Starije osobe

Svjetsko stanovništvo sve je starije. Demografsko starenje naročito je prisutno u zemljama Europe pa tako i Hrvatskoj. Osobama starijim od 65 godina namijenjeni su: klubovi i dnevni boravci te Pomoć kući.

Doznajte više...

Osobe s invaliditetom

Medicinska i ortopedska pomagala ostaju nedostupna za mnoge osobe s tjelesnim invaliditetom, ili one kojima su potrebna uslijed ozljede ili bolesti. Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala Hrvatskog Crvenog križa omogućavaju besplatno posuđivanje medicinskih i ortopedskih pomagala.

Doznajte više...

Beskućnici

U okviru društava Crvenog križa djeluju dva prihvatilišta za beskućnike: prihvatilište Gradskog društva Crvenog križa Pula i prihvatilište Gradskog društva Crvenog križa Zagreb unutar kojega djeluje i stambena zajednica za beskućnike. Unutar svakoga od spomenutih prihvatilišta održavaju se radno-okupacijske terapije, informatičke radionice i aktivnosti usmjerene bržoj integraciji na tržište rada.

Doznajte više...

Odmarališta za djecu

Odmarališta za djecu pokrenuta su s ciljem omogućavanja odmora i oporavka djece i mladeži i njihovih roditelja, učenika iz socijalno ugroženih obitelji, djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom, sudjelovanjem u programima ljetovanja, zimovanja i kampova.

Doznajte više...