Starije osobe

Svjetsko stanovništvo sve je starije. Demografsko starenje naročito je prisutno u zemljama Europe pa tako i Hrvatskoj. Starenje stanovništva podrazumijeva povećanje udjela stanovništva starijeg od 65 godina. Kako bi osobama treće životne dobi omogućili što sigurniju, lakšu i ugodniju svakodnevnicu HCK provodi prilagođene programe. Osobama starijim od 65 godina namijenjeni su: klubovi i dnevni boravci te Pomoć kući.
 

Klubovi i dnevni boravci

Strukturiranjem slobodnog vremena, osobama starije životne dobi nastoji se zaštititi njihovo mentalno i fizičko zdravlje, podići kvalitetu života i funkcionalnu sposobnost kao preduvjet zdravog starenja.
 
U Klubovima se održavaju kreativne, likovne, sportsko-rekreativne, edukacijske, kulturno-zabavne i zdravstvene radionice. Redovito se organiziraju druženja, sudjelovanja u društvenim događajima lokalne zajednice, izleti i šetnje te predavanja. U pojedinim gradskim društvima Crvenog križa djeluju pjevački zborovi i knjiški klubovi. Mnogo se pažnje posvećuje brizi o zdravlju prigodnim predavanjima i događanjima.
 
Više informacija o Klubovima i dnevnim boravcima potražite u najbližem gradskom društvu Crvenog križa.


 

Pomoć u kući

Program Pomoć u kući namijenjen je korisnicima socijalne skrbi kojima je pravo na pomoć u kući utvrđeno rješenjem centra za socijalnu skrb i građanima koji uslugu plaćaju sami.
 
Pomoć u kući može obuhvatiti:
  • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
  • obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka,
  • pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i sl.