Organizacija rada

Mladi Hrvatskog Crvenog križa organizirani su u skladu sa Strategijom uključivanja mladih (Youth Engagement Strategy) Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i to u Skupštinu i Odbor mladih Hrvatskog Crvenog križa. Mladi između sebe izabiru predsjednika koji ih predstavlja u upravljačkim strukturama HCK i prilikom međunarodne suradnje.

Skupština mladih je tijelo u čijem radu sudjeluju predstavnici mladih iz gradskih i općinskih društava, djelatnici ili volonteri, a svojom dobi pripadaju skupini mladih, odnosno u pravilu između 18 i 30 godina starosti. Cilj Skupštine mladih je umrežavanje, osobni i profesionalni razvoj članova, bolji pristup informacijama i alatima te razvoj rada s mladima Hrvatskog Crvenog križa. Svake godine Skupština mladih zajednički usvaja plan rada mladih u svrhu ujednačavanja aktivnosti i prepoznatljivosti mladih kao organizacijske strukture unutar Hrvatskog Crvenog križa.


 
Odbor mladih je tijelo koje izabiru članovi Skupštine mladih te ima ulogu provoditi odluke Skupštine mladih i predlagati nove smjernice i aktivnosti u radu mladih. Odbor mladih ima 13 članova, a čine ga predsjednik, potpredsjednik i 11 članova. Za mandatno razdoblje od 2023. do 2025. godine u Odbor mladih izabrani su:

Ivana Miljak - GDCK Split - Predsjednica
Mila Tavić - GDCK Zagreb - Potpredsjednica
Matea Bakica - GDCK Trogir
Hana Crnošija - GDCK Zadar
Nikola Došen - GDCK Gospić
Virna Kisiček - GDCK Buzet
Marijeta Lolić - GDCK Dubrovnik
Martina Muha - GDCK Osijek
Željka Nefat - GDCK Pazin
Josip Sklizović - ODCK Darda
Luka Vidović - GDCK Dugo Selo
Sara Vladić - GDCK Sisak
Jakov Zucić - GDCK Vinkovci