Volonteri

Volonter Hrvatskog Crvenog križa je svaka fizička osoba koja volontira u Hrvatskom Crvenom križu ili njegovom ustrojstvenom obliku, dobrovoljno ulažući svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti i programe Hrvatskog Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Volonter može i ne mora biti član Hrvatskog Crvenog križa ili njegovih ustrojstvenih oblika.

Volonter specijalist je volonter koji je iskazao interes za volontiranjem u određenom području djelovanja Organizatora volontiranja, prošao edukaciju i stekao specifična znanja i vještine te sudjeluje u aktivnostima iz specifičnog područja djelovanja i ostalim aktivnostima Organizatora volontiranja.

Spontani volonter je volonter koji se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom, primjerice u organizaciji akcija širih razmjera kratkog trajanja ili u kriznim situacijama.
 
Želite volontirati u Hrvatskom Crvenom križu? - Javite se izravno u lokalno društvo Crvenog križa na području na kojem želite volontirati i pružiti pomoć.
U adresaru možete pronaći e - mail adrese i kontakte društava Crvenog križa na području Republike Hrvatske. Vaš doprinos čini razliku!
 
Na osnovu vaših želja, znanja i iskustava postoji mogućnost da se uključite u mnoštvo različitih volonterskih programa Hrvatskog Crvenog križa.
 
Korisne poveznice:

Zakon o volonterstvu - https://www.zakon.hr/z/258/Zakon-o-volonterstvu