Volonteri

Volonteri Hrvatskog Crvenog križa su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Crvenog križa za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (Statut Hrvatskog Crvenog križa (NN 56/2016)).
 
Volonter je fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.
Volonteri mogu biti i osobe mlađe od 18 godina.

Također, maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u volonterske aktivnosti uz uvjete propisane Zakonom o volonterstvu NN 58/07 i 22/13.
 
Volonteri Hrvatskog Crvenog križa  razvrstavaju se u dvije kategorije: volonter specijalist i spontani volonter.

Volonter specijalist je osoba koja je iskazala interes za volontiranje u određenom  području djelovanja Crvenog križa, prošla edukaciju i stekla specifična znanja i vještine.

Spontani volonter je osoba koja se jednokratno uključuje u aktivnosti u slučaju potrebe za volonterskim radom prilikom djelovanja u kriznim situacijama ili organizaciji akcija širih razmjera a koje su kratkog trajanja. Spontani volonteri nisu obvezni prolaziti posebnu edukaciju, ali se moraju registrirati u bazu volontera prije, tijekom ili nakon izvršene aktivnosti.
 
Ako želite postati volonter Hrvatskog Crvenog križa javite se na mail: mladi-i-volonteri@hck.hr ili u društvo Crvenog križa na čijem području želite volontirati. Na osnovu vaših želja, znanja i iskustava postoji mogućnost da se
uključite u mnoštvo različitih volonterskih programa Hrvatskog Crvenog križa.