Ustroj HCK

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi. HCK uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.
 
U Hrvatskom Crvenom križu djeluje: Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ima i status županijskog društva.
 
Općinska, gradska i županijska društva s pravnom osobnošću imaju sljedeća tijela: skupštinu, predsjednika i potpredsjednike, odbor i nadzorni odbor. U navedena tijela mogu biti birani samo članovi Hrvatskog Crvenog križa koji funkcije obnašaju volonterski. Svako društvo ima ravnatelja koji funkciju obavlja profesionalno.

Društva Crvenog križa s pravnom osobnošću mogu imati ustrojstvene oblike bez pravne osobnosti (gradska, općinska, mjesna, osnovna i područna društva Crvenog križa, aktive, aktive dobrovoljnih davatelja krvi, klubove, klubove dobrovoljnih davatelja krvi, skupine, sekcije, terenske jedinice i drugo), a što se uređuje statutom društva.