Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,  Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.  

Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Vezane vijesti

Na Skupštini uručene jubilarne zahvalnice Hrvatskog Crvenog križa
15.12.2023.
Održana je 8. sjednica Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa u Jelkovcu
Hrvatski Crveni križ sudjeluje na međunarodnom treningu za traženje nestalih osoba
22.11.2023.
„Trace the Face“ je online alat za traženje koji su 2013. pokrenula europska naacionalnih društva Crvenoga križa kao odgovor na sve veće potrebe obnavljanje obiteljskih veza migranata koji su se razdvojili uslijed migracija prema Europi
Predsjednica Međunarodnog odbora Crvenog križa Mirjana Spoljaric Egger posjetila Hrvatski Crveni križ
03.10.2023.
Mirjana Spoljaric Egger, Švicarka hrvatskih korijena, obnaša dužnost predsjednice Međunarodnog odbora Crvenog križa od listopada 2022. godine te je prva žena u povijesti na toj dužnosti
U Varaždinu obilježen Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu
30.08.2023.
U Hrvatskom Crvenom križu još uvijek je 1.925 otvorenih zahtjeva koji se odnose na razdoblje Domovinskog rata
Međunarodni dan nestalih osoba: Vrijeme ne liječi rane obitelji nestalih, jedino informacija o sudbini njihovih najmilijih može pružiti mir
28.08.2023.
Hrvatskom Crvenom križu još uvijek je 1.925 otvorenih zahtjeva koji se odnose na razdoblje Domovinskog rata – 1.564 zahtjeva za osobe za koje obitelji nemaju nikakve informacije o njihovoj sudbini i 361 osoba za koje je poznato da su smrtno stradale, ali nije poznato gdje se nalaze njihovi posmrtni ostaci
Kontakt