Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,  Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.  

Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Vezane vijesti

Međunarodni dan nestalih osoba
30.08.2019.
Hrvatski Crveni križ sa svojim 131 društvom koja djeluju na području cijele Republike Hrvatske,  provodi aktivnosti službe traženja i obnavljanja obiteljskih veza
Studijski posjet predstavnika Crvenog križa Bosne i Hercegovine
21.06.2019.
U okviru studijskog posjeta predstavnici Crvenog križa Bosne i Hercegovine upoznali su se, među ostalim, i s aktivnostima koje Hrvatski Crveni križ provodi u prihvatnim centrima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini 
Održana završna konferencija EU projekta STEP
16.05.2019.
Hrvatski, Britanski i Nizozemski Crveni križ i nevladine organizacije France terre d'asile, Hestia i Ashiana zajednički su organizirale 14. svibnja 2019. u Bruxellesu završnu konferenciju projekta STEP kojega je financirao Fond Europske unije za azil, migracije i integraciju.
Obuka novih članova mobilnih timova za pružanje pomoći žrtvama traffickinga
01.03.2019.
Djelatnici Odjela za programe prevencije trgovanja ljudima i psihosocijalnu podršku Hrvatskog Crvenog križa u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, organizirali su 27. i 28. veljače 2019. u Opatiji specijaliziranu obuku za nove članove mobilnih timova za pružanje pomoći žrtvama trgovanja ljudima.
Učenici drugih razreda učili o prevenciji trgovanja ljudima
03.12.2018.
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj u suradnji s Policijskom postajom Slunj provelo je edukativnu i zanimljivu radionicu „Mišica Milica“ u sklopu programa prevencije trgovanja ljudima.
Kontakt