Služba traženja

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.

Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. - 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa (NN 52/07).

Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji.Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).

Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.

Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa provodi aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza surađujući na međunarodnom planu sa službama traženja drugih nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,  Međunarodnim odborom Crvenog križa, Međunarodnom službom traženja u Arolsenu.

Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.  

Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Vezane vijesti

Obilježavamo Međunarodni dan nestalih osoba
30.08.2018.
Diljem svijeta 30. kolovoza obilježava se Međunarodni dan nestalih. Prilika je to da se svi prisjetimo nestalih osoba i iskažemo podršku obiteljima koje nisu ostvarile svoje temeljno humanitarno pravo – doznale istinu o sudbinu svojih najmilijih.
#7prica: Nakon mjeseci samoće, Maryam se vratila izgubljenoj obitelji
21.05.2018.
Stručni suradnici HCK preuzeli su važnu ulogu u skrbi djece bez pratnje posredstvom instituta posebnog skrbništva, kao i svakodnevnu skrb i brigu o njima uz program psihosocijalne podrške u prihvatilištima za tražitelje azila.
RESTORING FAMILY LINKS: Stručnjaci iz 46 zemalja na konferenciji u Zagrebu
13.03.2018.
U Zagrebu je počela godišnja konferencija posvećena obnavljanju obiteljskih veza (Restoring Family Links) i radionica o zaštiti podataka u organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) i Hrvatskog Crvenog križa (HCK).
Projekt posvećen profesionalizaciji skrbništva za djecu bez pratnje
12.03.2018.
U sklopu projekta ProGuard u nizozemskom gradu Utrechtu održan je sastanak stručnjaka iz sustava nadležnih za skrbničku zaštitu djece bez pratnje i skrbnika iz zemalja čiji su predstavnici članovi projektnog tima ProGuard.
Glavni direktor ICRC-ja: „Pitanje nestalih osoba humanitarno je pitanje”
21.02.2018.
Glavni direktor Međunarodnog odbora Crvenoga križa tijekom poslijepodneva susret će se s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović
Kontakt