Edukativni programi Hrvatskog Crvenog križa

Program rada s djecom i mladima Hrvatskog Crvenog križa pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima.
 
Kao partner Agencije za odgoj i obrazovanje, Hrvatski Crveni križ provodi programe:
  • Humane vrednote - namijenjen nastavnicima i drugim stručnim suradnicima u osnovanim i srednjim školama
  • Odgoj za humanost od malih nogu- namijenjen odgojiteljima i drugim stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama

Kroz organizaciju stručnih skupova, edukacija i seminara nastavnici se osposobljavaju za rad na temama za koje je u međupredmetnoj provedbi Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja nositelj određen Hrvatski Crveni križ.

Edukacije se većinom održavaju na međužupanijskim  stručnim vijećima ili na nekim drugim razinama ovisno o provedbenim kapacitetima, a većina škola u Hrvatskoj među svojim nastavnim osobljem ima i po jednog Povjerenika Crvenog križa.

Teme koje se obrađuju su: humane vrednote, volonterstvo, razvoj tolerancije, prevencija trgovanja ljudima, prevencija ovisnost, zaštita zdravlja, priprema za izvanredne situacije, klimatske promjene itd... U Hrvatskom Crvenom križu slijedimo suvremene trendove na području rada s djecom i mladima te koristimo inovativne metode i pristupe učenju kao što su vršnjačka edukacija i učenje kroz sudjelovanje u radionicama.
Svi programi Hrvatskog Crvenog križa odobreni su i podržani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te doprinose naporima institucija  u odgoju i obrazovanju djece za humaniji, zdraviji i sigurniji život.
 
Hrvatski Crveni križ kontinuirano osmišljava nove edukativne materijale, koncepte i načine provedbe navedenih programa:
 
  • Edukativna platforma: Sigurnije škole i vrtići
Cilj platforme Sigurnije škole i vrtići je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima. Platforma je prvenstveno namijenjena učiteljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima te drugim zainteresiranim skupinama npr. djeci i roditeljima.
Platforma registriranim školama i vrtićima pruža mogućnost prikupljanja bodova za provedene aktivnosti, a kada se prikupi određeni broj bodova škola ili vrtić ostvaruje pravo na oznaku „Sigurna škola/vrtić“. Platformi možete pristupiti na sigurnija-djeca.hck.hr.


 
  • Kutić humanosti
Cilj koncepta kutića humanosti je humanitarni odgoj djece predškolske dobi i širenje humanitarnih ideja u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, kako bi ih se pripremilo za život u multikulturalnom okruženju te ih se od najranije životne dobi poticalo na aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Koncept se bazira na kreiranju centara humanosti, odnosno „kutića humanosti“ u obliku poticajnog prostora za podučavanje o ranije navedenim temama kroz provedbu različitih aktivnosti. Smjernice za stvaranje centra humanosti, odnosno „Kutića humanosti“ možete promaći ovdje, a više informacija možete doznati ovdje.
Drugi materijali za rad
  • „Drvo dobrih djela“ - edukativna slikovnica koja na primjeren način djeci približava temu siromaštva, a s ciljem poticanja na volontiranje i aktivno humanitarno djelovanje u zajednici
  • „Kalendar dobrih djela“ - prijedlog volonterskih i humanitarnih aktivnosti koje se s djecom mogu raditi tijekom cijele godine, a više informacija možete doznati ovdje.
  • „Žabac i izgubljeni dom“  -   edukativna slikovnica koja govori o sveprisutnoj temi klimatskih posljedica s ciljem podizanja svijesti o negativnim posljedicama klimatskih promjena i poticanjem odgovornog ponašanja kako bi se one umanjile
  • mobilna igrica „Planet dobrih djela“. Igrica predstavlja iskorak prema korištenju gaminga u edukativne svrhe, pružajući igračima ne samo izazovno iskustvo, već i priliku za učenje i  podizanje svijesti o globalnim problemima, potičući empatiju prema onima koji su u potrebi te motivirajući igrače da razmišljaju o tome kako mogu doprinijeti zajednici. Glavni likovi igrice su upravo likovi iz dvije ranije navedene slikovnice, a preuzeti je možete ovdje ili putem aplikacija Google play i App store.
  • Pjesma „Pjevaj, pleši, volontiraj“ i matrica -  pjesma  razvijena s ciljem približavanja teme volontiranja i podizanja svijesti o klimatskim promjenama u izvedbi malog zbora Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza. Djeci je dostupna i matrica uz koju mogu otpjevati pjesmu te snimku poslati na e-mail adresu dobradjela@hck.hr. 
  • Interdisciplinarna terenska nastava
U Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa od  školske godine 2018./2019. provodimo Interdisciplinarnu terensku nastavu namijenjenu učenicima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola. Terenska nastava uključuje obilazak edukativno izložbenog prostora i provedbu jedne od ponuđenih radionica., a više informacija o sadržaju i prijavama na terensku nastavu možete saznati ovdje.