Priprema za krizu

Pripremu za krizne situacije Hrvatski Crveni križ provodi aktivnostima koje doprinose spremnosti Operativnih snaga i građana na kriznu situaciju s ciljem ublažavanja posljedica krizne situacije na zdravlje, život i socijalnu sigurnost zajednice.

Priprema obuhvaća:
  • planiranje
  • osposobljavanje i uvježbavanje Operativnih snaga
  • opremanje Operativnih snaga
  • edukaciju stanovništva

Planiranje

Kako obujam, vrstu te intenzitet kriznih situacija nije moguće precizno predvidjeti, tehnika scenario planiranja nam omogućuje da procijenimo kojim je znanjima i resursima na pojedinim područjima potrebno raspolagati kako bi se odgovarajuće reagiralo na vjerojatne krizne događaje. Na primjer, mala je vjerojatnost da će se stanovništvo Gorskog kotara susresti s tsunamijem, no snježne oluje su realna opasnost na koju treba biti spreman.

Na temelju rezultata scenario planiranja i pravnog okvira za djelovanje Hrvatskog Crvenog križa, na svim se razinama HCK izrađuju Operativni planovi i Standardni operativni postupci, prilagođeni posebnostima lokalnih zajednica.

Osposobljavanje

Hrvatski Crveni križ provodi kontinuiranu edukaciju svojih Operativnih snaga na svim razinama kako bi se osigurala njihova spremnost za djelovanje. Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine krizni stožeri, interventni timovi i timovi podrške, koji u kriznoj situaciji provode specifične zadaće različitih razina zahtjevnosti.

Doznajte više