Osposobljavanje operativnih snaga

Hrvatski Crveni križ provodi kontinuiranu edukaciju svojih Operativnih snaga na svim razinama kako bi se osigurala njihova spremnost za djelovanje.

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa čine krizni stožeri, interventni timovi i timovi podrške, koji u kriznoj situaciji provode specifične zadaće različitih razina zahtjevnosti.

Timovi podrške najbrojnija su operativna snaga HCK, a sastoje se volontera i zaposlenika HCK s osnovnom edukacijom Crvenog križa i osnovnim tečajem prve pomoći.

Edukacija članova interventnih timova sadrži, osim toga, znanja iz psihosocijalne podrške, povezivanja odvojenih članova obitelji, organizacije prikupljanja i podjele humanitarne pomoći, organizacije privremenog smještaja, upravljanja osnovnom tehničkom opremom te osnovnih znanja logistike.

Specijalistički interventni timovi ustrojavaju se od članova interventnih timova koji posjeduju naprednu obuku iz jednog od nabrojenih područja, te od onih obučenih za spašavanje iz vode, osiguranje pitke vode ili pripremu hrane u terenskim uvjetima.

Timovi svoja znanja i vještine redovito usavršavaju sudjelovanjem u vježbama i simulacijama organiziranim od strane Hrvatskog Crvenog križa i ostalih sudionika sustava zaštite i spašavanja.

Opremanje se vrši sukladno zadaćama pojedinih timova, odnosno vrsti ugroze koja može pogoditi određeno područje, te mogućem broju osoba zahvaćenih kriznom situacijom.