Predsjednik

Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa je predsjednik Skupštine i predsjednik Glavnog odbora. Riječ je o časnoj funkciji koju može obnašati osoba koja je svojim radom pridonijela razvoju humanosti i solidarnosti sukladno načelima Crvenog križa.
 
Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici Skupštine, a na mandatno razdoblje od četiri godine. Funkcija predsjednika Hrvatskog Crvenog križa obavlja se volonterski.

Predsjednik predstavlja i zastupa Hrvatski Crveni križ u zemlji i inozemstvu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Glavnog odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Glavni odbor.
 
Hrvatski Crveni križ ima dva potpredsjednika.U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika sa svim ovlastima i to redoslijedom kojeg odredi Skupština. Na izborno-konstitutivnoj Skupštini Hrvatskog Crvenog križa 22. saziva, održanoj 28. ožujka 2017. godine izabrani su predsjednik i dva potpredsjednika. Potpredsjednici Hrvatskog Crvenog križa su dr. sc. Franjo Gregurić i Josipa Rimac, struč. spec. oec.


Predsjednik Hrvatskog Crvenog križa dr. Josip JelićPrim. Josip Jelić, dr. med. rođen je 1943. godine u Bosanskom Brodu. Gimnaziju je pohađao u Slavonskom Brodu u koji se preselio i u kojem i danas živi s obitelji. 
 
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1967. godine. Na istom fakultetu je završio specijalizaciju iz anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja. Kasnije je postigao naslov primariusa. Na početku specijalističke karijere osnovao je u Slavonskom Brodu novu djelatnost – Službu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje koju je unaprijedio i kojom je rukovodio do kraja svog radnog vijeka. 
 
U rad Crvenog križa uključio se 1968. godine kao predavač i organizator natjecanja prve pomoći u svojoj sredini. Od prvih dana hrvatske neovisnosti obnaša dužnost predsjednika Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod. Imenovan je počasnim članom Hrvatskog Crvenog križa (HCK) i bio je član Glavnog odbora HCK u dva mandata. Za vrijeme dugogodišnjeg aktivnog članstva u Crvenom križu posebno se angažirao na područjima prve pomoći i dobrovoljnog davanja krvi. Tri puta je biran za predsjednika Hrvatskog Crvenog križa pa tu dužnost obnaša posljednjih devet godina.  
 
Tijekom Domovinskog rata bio je član Općinskog stožera Civilne zaštite, član udruge Hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990/91., član Kriznog stožera RH za zdravstvo, dragovoljac u postrojbama specijalne policije – kirurškoanesteziološke ekipe, član komisije za razmjenu i oslobađanje Hrvata zarobljenih tijekom rata u Bosanskoj Posavini. Sudjelovao je i u u zbrinjavanju 7 700 ranjenika za čije je liječenje prikupljeno i potrošeno više od šest tona krvi, a angažirao se i u prihvatu i zbrinjavanju više od 240 000 izbjeglih i raseljenih osoba.
 
Za svoj dugogodišnji humanitarni, zdravstveni i domoljubni angažman u Domovinskom ratu primio je brojna odlikovanja i priznanja, a među kojima su odličje Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota, odličje Reda hrvatskog trolista za osobite zasluge za RH stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru, Spomenica Domovinskog rata za sudjelovanje u Domovinskom ratu, Spomenica domovinske zahvalnosti za časnu i uzornu službu i Medalja za sudjelovanje u operaciji „Bljesak“.
 
Prim. dr. Jelić dugi je niz godina aktivan u radu pojedinih stručnih povjerenstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. U Hrvatskoj liječničkoj komori u dva je mandata obnašao dužnost prvog dopredsjednika. Primio je brojna priznanja za rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Medicinskog fakulteta, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječnike komore i Matice hrvatske, a nagrađen je i Grbom Grada Slavonskog Broda.
 
Bio je član Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava HAZU-a te Programskog vijeća HRT-a, od 2016. član je Državnog povjereništva  za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske