Što radimo

Hrvatski Crveni križ u svojemu radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Posebne obveze Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Prva pomoć, zaštita i promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i odgovor na krize, spašavanje života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija mladih neki su od temeljnih programa koje HCK provodi s ciljem izgradnje humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva.
 
Prva pomoć
Prva pomoć
Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske
Doznajte više
Dobrovoljno davanje krvi
Dobrovoljno davanje krvi
Hrvatski Crveni križ – utemeljitelj dobrovoljnog davanja krvi u Republici Hrvatskoj, promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije davanja krvi, okuplja davatelje, dodjeljuje priznanja sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa u svrhu društvenog vrednovanja davatelja krvi,  vodi brigu i evidenciju o davateljima krvi  te izdaje potrebne potvrde
Doznajte više
Dobrovoljno davanje krvi
Služba traženja
Služba traženja
Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima
 
Doznajte više
Mladi
Mladi
Program rada s mladima pokrenut je s ciljem razvijanja osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i razumijevanja među mladima. Jedna je od njegovih zadaća uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i programe Crvenog križa kako bi im se omogućilo kvalitetnije provođenje slobodnog vremena
Doznajte više
Mladi
Volontiranje
Volontiranje
Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih volonteri bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje
Doznajte više
Zaštita i promicanje zdravlja
Zaštita i promicanje zdravlja
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, jedan od ciljeva u radu je doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana
Doznajte više
Zaštita i promicanje zdravlja
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Humanitarni programi Hrvatskog Crvenog križa usmjereni su na prikupljanje i podjelu materijalnih i financijskih dobara namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama, s ciljem zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba
Doznajte više
Priprema i odgovor na krize
Priprema i odgovor na krize
Ublažavanje ljudske patnje u kriznim situacijama jedan je od glavnih pokretača međunarodnog pokreta Crvenog križa i tema od posebnog značaja za Hrvatski Crveni križ. Upravo zato u svom djelovanju HCK stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama te pomaganje pogođenim zajednicama u oporavku
Doznajte više
Priprema i odgovor na krize
Spašavanje života na vodi i ekološka zaštita
Spašavanje života na vodi i ekološka zaštita
Hrvatski Crveni križ  vodi Službu spašavanja života na vodi na temelju međunarodno priznatih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca
Doznajte više
Azil i migracije
Azil i migracije
Hrvatski Crveni križ provodi programe pomoći  tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom i privremenom zaštitom, i drugim migrantima u potrebi
Doznajte više
Azil i migracije