Podrška osobama pod međunarodnom zaštitom

Program integracije Hrvatskog Crvenog križa provodi se od siječnja 2011. kao odgovor na potrebu korisnika za dodatnom podrškom prilikom suočavanja s poteškoćama u svakodnevnom životu tijekom razdoblja integracije.
 
Individualnim pristupom različitim skupinama korisnika (uz poseban naglasak na ranjivim skupinama) i sustavnim praćenjem korisnika sve od njihova prijema i boravka u prihvatilištu za tražitelje azila, želi im se omogućiti sveobuhvatna podrška sukladna njihovim specifičnostima, individualnim potrebama i mogućnostima, tijekom ali i izvan službenog perioda integracije u hrvatsko društvo.
 


Na temelju procjene potreba korisnika i višegodišnjeg praćenja procesa njihove integracije i svladavanja izazova u integraciji, ustanovljena je potreba za razvojem sveobuhvatnog, raznolikog programa podrške osmišljenog na način da se prilagodi različitim skupinama korisnika koji se razlikuju po kulturološkim, socio-demografskim, obrazovnim, dobnim i rodnim obilježjima.
 
S obzirom na to da je integracija osoba pod međunarodnom zaštitom dinamičan i dvosmjeran proces međusobne prilagodbe kako stranaca tako i hrvatskih državljana, Hrvatski Crveni križ razvija program integracije u oba smjera, s posebnim naglaskom na senzibilizaciju građana i lokalnih zajednica te podizanje svijesti na probleme ranjivih skupina, sprječavanje diskriminacije i prevenciju ksenofobije.