Glavni odbor

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa ima najviše do 23 člana koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odluku o broju članova Glavnog odbora donosi Skupština za tekući mandat.

Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Hrvatskog Crvenog križa između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima utvrđenima Statutom Hrvatskog Crvenog križa. Glavni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Sjednice

Poslovnik o radu Glavnog odbora
Javnost rada

10. sjednica - 8. ožujka 2019.
9. sjednica – 29. studeni 2018.
8. sjednica – 27. rujan 2018.
7. sjednica – 5. srpanj 2018.
6. sjednica – 10. svibanj 2018.
5. sjednica – 8. ožujak 2018.
4. sjednica – 30. studeni 2017.
3. sjednica – 18. listopad 2017.
2. sjednica 29. lipanj 2017.
1. sjednica 12. svibanj 2017.

Financijska izvješća

Financijsko izvješće HCK I-VI 2018.
Financijsko izvješće HCK I-VI 2017.
Financijsko izvješće HCK I-III 2017.
Financijsko izvješće HCK I-IX 2016.
Financijsko izvješće HCK I-VI 2016.
Financijsko izvješće HCK I-III 2016.
Financijsko izvješće HCK I-IX 2015.
Financijsko izvješće HCK I-VI 2015.
Financijsko izvješće HCK I-III 2015.