Znak sigurnosti HCK

Znak sigurnosti Hrvatskog Crvenog križa povezuje prvu pomoć i pripremu za djelovanje u kriznim situacijama kao tradicionalne djelatnosti Crvenog križa s djelatnošću Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja koju Hrvatski Crveni križ provodi od 1996.  kao punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje na vodi (ILS).

Znak sigurnosti Hrvatskog Crvenog križa temelji se na stručnim standardima koje je Hrvatski Crveni križ uspostavio u područjima svojeg djelovanja, a za koje mu je na osnovu Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) dodijeljena javna ovlast.

Osim što svim zainteresiranim turističkim objektima na području Republike Hrvatske omogućuje stjecanje Znaka sigurnosti Hrvatskog Crvenog križa, pridonoseći na taj način prepoznatljivosti Hrvatske kao sigurne turističke destinacije, Hrvatski Crveni križ ovim projektom jača intenzitet suradnje turističkog sektora i javnih službi koje se zaštitom života, zdravlja i sigurnosti bave u svojoj redovnoj djelatnosti, lokalno i nacionalno.

Aktivnostima vezanim uz program Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, Hrvatski Crveni križ razvio je dugogodišnju suradnju s turističkim tvrtkama na području cijele Republike Hrvatske. Ta je suradnja rezultirala nastankom ovog projekta, kojemu je cilj jačanje kapaciteta turističko–ugostiteljskih objekata za samostalnu i brzu reakciju na izvanredne situacije te unapređenje njihove suradnje s javnim sektorom u području sigurnosti.

Potporu projektu iskazalo je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, a vrijednost projekta „Znak sigurnosti Hrvatskog Crvenog križa“ prepoznala je i Hrvatska udruga sigurnosnih menadžera te je na Hrvatskim danima sigurnosti u listopadu 2016. projekt nagrađen Hrvatskom velikom nagradom sigurnosti 2016. (Croatia Grand prix security 2016) u kategoriji Najbolji projekt NVO za sigurnost.

Elementi sigurnosti

Znak sigurnosti Hrvatskog Crvenog križa dodjeljuje se pojedinačno turističkom objektu na godišnjoj osnovi.

Pritom se vrednuju sljedeći elementi:
  • Osposobljenost
Osposobljenost turističkih djelatnika za pružanje prve pomoći.
  • Opremljenost
Opremljenost osoblja i objekta za pružanje prve pomoći.
  • Organizacija
Kvaliteta organizacije spasilačke službe na plaži objekta.
  • Pripremljenost
Pripremljenost osoblja i objekta na krizne situacije.
  • Informiranost
Informiranost osoblja i gostiju o prevenciji rizika te postupcima u kriznoj situaciji.

Razine znakova sigurnosti

Ovisno o stupnju zadovoljenja zadanih standarda, turističkim obilježjima mogu biti dodijeljeni sljedeće razine Znaka sigurnosti:
  • Pilot znak sigurnosti
  • Brončani znak sigurnosti
  • Srebrni znak sigurnosti
  • Zlatni znak sigurnosti