Dokumenti, zakonski i podzakonski akti

 1. Pravila i standardi rada spasilačkih postaja na kupalištu
 2. Pravila o provođenju procjene rizika na kupalištu
 3. Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu
 4. Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći
 5. Pravilnik o počasnom članstvu
 6. Pravilnik o službenoj odjeći i službenoj iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika
 7. Pravila natjecanja prve pomoći
 8. Pravila natjecanja - realistični prikaz ozljeda
 9. Plan klasifikacijskih oznaka
 10. Pravila o organizaciji i provedbi edukacija HCK
 11. Pravila zaštite osobnih podataka
 12. Pravilnik HCK u kriznim situacijama
 13. Pravilnik o priznanjima HCK, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznanjima HCK
 14. Pravilnik o ravnateljima društava HCK
 15. Uputa o postupku zaprimanja donacija u HCK
 16. Uputa za pokretanje poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija (Apel)
 17. Pravilnik o uvjetima, izradi i prodaji Podsjetnika pp namijenjenog za sadržaj kompleta pp
 18. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izradi i prodaji Podsjetnika pp
 19. Pravilnik o ll. Izmjeni Pravilnika o uvjetima izradi i prodaji Podsjetnika pp 25.5.23.
 20. Pravila o provođenju postupaka nabave roba, radova i usluga u HCK, 29.9.23
 21. Pravilnik o pripremi, ustroju i djelovanju HCK u kriznim situacijama, 14.12.23
 22. Pravilnik o Službi traženja HCK, 14.12.23
 23. Pravilnik Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, 14.12.23