Dokumenti, zakonski i podzakonski akti

 1. Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom križu
 2. Pravilnik o materijalnoj humanitarnoj pomoći
 3. Pravilnik o počasnom članstvu
 4. Pravilnik o službenoj odjeći i službenoj iskaznici zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika
 5. Pravila natjecanja prve pomoći
 6. Pravila natjecanja - realistični prikaz ozljeda
 7. Plan klasifikacijskih oznaka
 8. Pravila o organizaciji i provedbi edukacija HCK
 9. Pravila zaštite osobnih podataka
 10. Pravilnik HCK u kriznim situacijama
 11. Pravilnik o priznanjima HCK, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznanjima HCK
 12. Pravilnik o ravnateljima društava HCK
 13. Uputa o postupku zaprimanja donacija u HCK
 14. Uputa za pokretanje poziva za pomoć u slučaju kriznih situacija (Apel)
 15. Pravilnik o uvjetima, izradi i prodaji Podsjetnika pp namijenjenog za sadržaj kompleta pp
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima izradi i prodaji Podsjetnika pp
 17. Pravilnik o ll. Izmjeni Pravilnika o uvjetima izradi i prodaji Podsjetnika pp 25.5.23.
 18. Pravila o provođenju postupaka nabave roba, radova i usluga u HCK, 29.9.23
 19. Pravilnik o pripremi, ustroju i djelovanju HCK u kriznim situacijama, 14.12.23
 20. Pravilnik o Službi traženja HCK, 14.12.23
 21. Pravilnik Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, 14.12.23