Nacionalno natjecanje iz prve pomoći

Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa održava se jednom godišnje, a obuhvaća provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći.

Cilj Nacionalnog natjecanja je unapređenje nacionalne doktrine prve pomoći, usklađivanje s europskim smjernicama te provjera primjene doktrine prve pomoći u edukaciji i praksi pružanja prve pomoći na području Republike Hrvatske.

S ciljem promocije Hrvatskog Crvenog križa i dostignuća prve pomoći na prostoru Republike Hrvatske, pobjednička ekipa predstavlja Nacionalno društvo na Europskom natjecanju prve pomoći (First Aid Convention in Europe - FACE). Europsko natjecanje ekipa prve pomoći organizira se s ciljem razmjene i provjere znanja i  praktičnog iskustva o standardnim postupcima pružanja prve pomoći prema europskoj doktrini.