Službenik za informiranje

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Kata Vlahov Munda. Zamjenica službenika za informiranje je Katarina Zorić.

Kontakt: sluzbenik-za-informiranje@hck.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 

Izvješća

Izvješće za 2022. PDF/CSV

Izvješće za 2021. PDF/CSV
 
Izvješće za 2020. PDF/CSV

Izvješće za 2019.

Izvjeće za 2018. PDF/CSV

Izvješće za 2017. PDF/CSV
 

Izvješće za 2016. PDFCSV

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.
 

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama - NN 25/13, 85/15, 69/22


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije