Tko smo

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa koje nepristrano i bez diskriminacije djeluje na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi.

Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremanju stanovništva za djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju posljedica masovnih nesreća i katastrofa.

U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 županijsko, gradsko i općinsko društvo Crvenoga križa.
Povijest HCK
Povijest HCK
Godine 1878. u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje su svoje djelovanje provodile u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama iz 1863. godine. 
Doznajte više
Tijela HCK
Tijela HCK
Radom Hrvatskog Crvenog križa upravljaju tijela HCK – Skupština, predsjednik i potpredsjednici, Glavni odbor, izvršni predsjednik i Nadzorni odbor.
Doznajte više
Tijela HCK
Ustroj HCK
Ustroj HCK
Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa, a u njemu djeluje 131 društvo Crvenoga križa na području cijele Republike Hrvatske.
Doznajte više
Temelj za rad
Temelj za rad
Hrvatski Crveni križ svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonu o udrugama i Statutu Hrvatskog Crvenog križa, kao i na  temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
Doznajte više
Temelj za rad
Međunarodni pokret
Međunarodni pokret
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (Pokret) ima tri sastavnice: nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Međunarodni odbor Crvenog križa i Međunarodnu federaciju društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
Doznajte više
Pristup informacijama
Pristup informacijama
Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Doznajte više
Pristup informacijama
Zaštita znaka Crvenog križa
Zaštita znaka Crvenog križa
Znak Crvenoga križa zaštićen je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu
Doznajte više
Zaštita osobnih podataka
Doznajte više
Natječaji
Doznajte više