Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Kata Vlahov Munda. Zamjenica službenika za informiranje je Katarina Zorić.

Kontakt: sluzbenik-za-informiranje@hck.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 

Izvješća

Izvješće za 2021. PDF/CSV
 
Izvješće za 2020. PDF/CSV

Izvješće za 2019.

Izvjeće za 2018. PDF/CSV

Izvješće za 2017. PDF/CSV
 

Izvješće za 2016. PDF/ CSV

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.
 

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Edukacije Hrvatskog Crvenog križa
Edukacije Hrvatskog Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ veliku pozornost pridaje edukacijama jer su one temelj razvoja svake organizacije koja razmišlja dugoročno. Ovdje možete pronaći informacije o svim edukacijama koje provodi HCK.
Doznajte više
Publikacije
Publikacije
Hrvatski Crveni križ redovito objavljuje brojne korisne priručnike, slikovnice, kataloge te ostale publikacije uz koje možete puno toga naučiti.
Doznajte više
Publikacije