Pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, Hrvatski Crveni križ kao tijelo javne vlasti, odredio je posebnu osobu za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Službenikom za informiranje određuje se Katarina Zorić. Zamjenik službenika za informiranje je Srđan Arbutina.

Kontakt: sluzbenik-za-informiranje@hck.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 

Izvješća

Izvješće za 2021. PDF/CSV
 
Izvješće za 2020. PDF/CSV

Izvješće za 2019.

Izvjeće za 2018. PDF/CSV

Izvješće za 2017. PDF/CSV
 

Izvješće za 2016. PDF/ CSV

Izvješće za 2015.

Izvješće za 2014.
 

Zakonska regulativa

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Dokumenti, zakonski i podzakonski akti
Doznajte više
Službenik za informiranje
Doznajte više
Financijski dokumenti
Doznajte više
Planovi i izvješća
Doznajte više
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Doznajte više
Etički kodeks
Doznajte više
Prijava nepravilnosti
Doznajte više
Zaštita osobnih podataka
Doznajte više
Tijela Hrvatskog Crvenog križa
Doznajte više
Česta pitanja
Doznajte više