Beskućnici

Beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla namiriti potrebu stanovanja i privremeno je smještena u prihvatilištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje.
 
Beskućništvo predstavlja ekstremni oblik siromaštva i socijalne isključenosti koji ograničava radno produktivne potencijale pojedinaca.
 
U okviru društava Crvenog križa djeluju dva prihvatilišta za beskućnike: prihvatilište Gradskog društva Crvenog križa Pula i prihvatilište Gradskog društva Crvenog križa Zagreb unutar kojega djeluje i stambena zajednica za beskućnike. Unutar svakoga od spomenutih prihvatilišta održavaju se radno-okupacijske terapije, informatičke radionice i aktivnosti usmjerene bržoj integraciji na tržište rada.
 
Također, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik pruža psihosocijalnu podršku u Privremenom prihvatilištu za socijalno ugrožene osobe u objektu Hotela Vis 2.