Prava žrtava trgovanja ljudima

Žrtve trgovanje ljudima često su fizički i psihički zlostavljane, ucjenjivane, manipulira se njihovim pravnim ili socijalnim statusom te prijeti njihovim obiteljima kako bi ih se prisililo na obavljanje različitih poslova. Izloženost zlostavljanju te traumatskim iskustvima kod osoba može izazvati dugotrajne fizičke, psihičke i socijalne posljedice, poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju te u odnosu s obiteljima i bližnjima.

Potrebe žrtava trgovanja ljudima mogu biti kompleksne, stoga suradnja relevantnih institucija, organizacija civilnog društva i Hrvatskog Crvenog križa igra važnu ulogu u podršci osobama u ostvarivanju njihovih prava i ponovnoj izgradnji njihova života.
 
Kako bi osoba ostvarila svoja prava mora biti identificirana kao žrtva trgovanja ljudima. Identifikaciju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji s relevantnim institucijama i organizacijama. Također, prema Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, ako osoba ne želi surađivati s policijom ili pravosudnim tijelima, status žrtve može joj dodijeliti i Operativni tim Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima.