Narodne novine

Narodne novine odobravaju 10% popusta na maloprodajne cijene svim članovima i zaposlenicima Hrvatskog Crvenog križa na

- unificirane tiskanice, osim biljega,mjenica i e-bonova,
- uredski i školski pribor, osim školskih udžbenika,
- toaletnu i papirnu konfekciju te sredstva za čišćenje,
- informatički pribor, tinte, tonere i potrošni materijal.

Navedeni popusti vrijede na web shopu i u svim prodavaonicama Narodnih novina, osim u franšiznim jedinicama u Zaboku i Krapini.

Popust u se može ostvariti uz predočenje članske iskaznice/iskaznice zaposlenika ili Potvrde o članstvu/zaposlenju, a na web-shopu uz korištenje promo koda koji možete zatražiti u svom Društvu Crvenog križa.

Popis poslovnica