Bolnica bezbolnica

„Bolnica bezbolnica“ – vratimo osmijeh djeci na bolničkom liječenju


Donirana sredstva su namijenjena za provedbu programa pružanja edukativnog i kulturno zabavnog sadržaja sa svrhom smanjenja negativnih posljedica kod djece na bolničkom liječenju.
 

POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

 "Bolnica Bezbolnica" projekt je Hrvatskog Crvenog križa namijenjen djecina bolničkom liječenju s ciljem pružanja kontinuiranog edukativnog i kulturno-zabavnog sadržaja, oplemenjivanja i humanizacije bolničkog prostora, omogućavanja zanimljivog provođenja slobodnog vremena, stvaranja prijateljske okoline, širenja volonterskog duh, osnaživanja hospitalizirane djece  kao i upoznavanje djece s radom i načelima Crvenog križa. Volonteri i djelatnici Crvenog križa provode niz aktivnosti kako bi se smanjile negativne posljedice hospitalizacije. Hrvatski Crveni križ je 2011. godine započeo s provedbom projekta koji je se redovito provodi u Klinici za dječje bolesti Zagreb i Dječjoj bolnici Srebrnjak. Ovakav kreativan način pomaganja u liječenju pokazao se kao pravi pogodak jer su mali bolesnici i sami u mogućnosti sudjelovati u radionicama što bitno utječe na psihofizički razvoj i mentalno zdravlje djeteta.

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA S KORISNICIMA U POTREBI:

Do sada je u projektu sudjelovalo 3 000 djece okupljeno kroz redovite radionice i nastupe raznih izvođača. Hrvatski Crveni križ je u Klinici za Dječje bolesti Zagreb, opremio kompletnu knjižnicu sa lektirama kako bi djeci na bolničkom liječenju omogućio ostvarivanje osnovnog dječjeg prava, prava na obrazovanje. Osim lektira, prikupljeno je 6.000 knjiga i slikovnica koje su poklonjene Klinici za Dječje bolesti Zagreb i Dječjoj bolnici Srebrnjak. U Klinici za dječje bolesti Zagreb, Hrvatski Crveni križ uredio je strip hodnik na temu slikovnice „Veseli dan doktora Vedrana Veselića“, koji je i maskota Bolnice Bezbolnice. Također, u Dječjoj bolnici Srebrnjak uređena je jedna prostorija za potrebe provođenja projekta.CILJEVI KOJE ŽELIMO POSTIĆI PROJEKTOM?

Cilj projekta je pružanje edukativnog i kulturno zabavnog sadržaja sa svrhom oplemenjivanja i humanizacije bolničkog prostora, te smanjenje negativnih posljedica hospitalizacije. Hrvatski Crveni križ projektom Bolnica Bezbolnica želi djeci osigurati veće poštivanje pripadajućih dječjih prava (pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, pravo na sudjelovanje) te osigurati najbolji mogući razvoj djeteta čak i u bolničkim uvjetima. Svrha je širenje projekta u gradove koji imaju bolnice da dječjim bolničkim odjelima. Potaknuti dobrim rezultatima i utjecajem na pozitivan razvoj djece i bolničkog okruženja, projekt želimo unaprijediti, učiniti prepoznatljivim i povećati broj bolnica u kojima se projekt provodi.

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:

Oprema i materijal potreban za izvođenje volonterskih aktivnosti i radionica (npr. knjige, slikovnice, društvene igre, potrošni materijali kao što su papiri, ljepilo, vuna i sl.) te naknade za izvođače pojedinih događanja (npr. nastup mađioničara).

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA

  • Dob (0-18 godina)
  • Djeca u dnevnoj bolnici
  • Djeca na bolničkom liječenju
  • Dugotrajno hospitalizirana djeca

KOME BI PROJEKT MOGAO POMOĆI?

Projekt će direktno pomoći djeci na bolničkom liječenju, roditeljima, bolničkom osoblju u svakodnevnom naporu da se djeci na bolničkom liječenju olakša boravak u bolnici, volonterima kojima je volontiranje prilika za osobni rast i razvoj, jačanje postojećih i stjecanje novih kompetencija.