Pučke kuhinje i socijalne samoposluge

Pučke kuhinje i socijalne samoposluge

Broj ljudi koji si, zbog lošeg socijalnog statusa ne mogu priuštiti niti jedan obrok dnevno u zabrinjavajućem je porastu. Nedostatak hrane je prepoznat kao jedan od najtežih problema.
Socijalne samoposluge, namijenjene najpotrebitijim građanima RH, mjesta su gdje socijalno ugrožene obitelji i pojedinci mogu napuniti košarice prehrambenim proizvodima i higijenskim potrepštinama bez novčane naknade. U pučkim kuhinjama obavlja se priprema te podjela toplih obroka.
POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

Socijalne samoposluge, namijenjene najpotrebitijim građanima Republike Hrvatske, mjesta su gdje socijalno ugrožene obitelji i pojedinci mogu napuniti košarice prehrambenim proizvodima i higijenskim potrepštinama bez novčane naknade.
U pučkim kuhinjama obavlja se priprema i podjela toplih obroka. U devet društava Crvenog križa pripremaju se topli obroci namijenjeni najpotrebitijim građanima. Korisnici ostvaruju pravo na besplatan topli obrok u sustavu socijalne skrbi.

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA:

U 2022. godini u sklopu rada društava Crvenog križa ukupno je djelovalo 14 pučkih kuhinja u kojima je 701 korisnika ostvarilo pravo na besplatan obrok temeljem rješenja nadležnih centara za socijalnu skrb, 728 korisnika temeljem odluke nekog drugog tijela, dok je 607 korisnika samostalno podmirilo trošak dostave obroka. Ukupno je u pučkim kuhinjama društava Hrvatskog Crvenog križa podijeljeno 286.237 toplih obroka, dok je 329.200 toplih obroka dostavljeno u domove korisnika.
U sklopu rada 19 društava Crvenog križa djelovale su socijalne samoposluge u kojima je bila osigurana besplatna podjela osnovnih prehrambenih artikala i higijenskih potrepština za 2.041 samaca i 2.786 obitelji. Korisnicima socijalnih samoposluga je podijeljeno više od 262 tisuće kg hrane i 39 tisuća kg higijenskih potrepština.

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:
  • Hrana za socijalne samoposluge
  • Higijenske potrepštine za socijalne samoposluge
  • Pomoć u nabavi opreme za pučke kuhinje i socijalne samoposluge
  • Prigodni paketi korisnicima pučkih kuhinja i socijalnih samoposluga
KRITERIJI ZA ODABIR:

Društva Crvenog križa koja imaju ustrojene socijalne samoposluge (i ona koja su u fazi ustroja nove socijalne samoposluge), te društva u kojima se pripremaju topli obroci ili se organizira podjela obroka.

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA:
  • Korisnici pučkih kuhinja i socijalnih samoposluga
  • Cilj je samoposluga, između ostaloga, obuhvatiti socijalno ugrožene građane koji nisu obuhvaćeni socijalnim programima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.