Za dostojanstven život

„Za dostojanstven život“ – darujmo toplinu starijim osobama u siromaštvu


Donirana sredstva su namijenjena za nabavu štednjaka i drva za ogrjev starijim osobama koje žive u teškim životnim uvjetima.
   
Skenirajte kod i donirajte programu Za dostojanstven život!

POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:

U Hrvatskoj se velik broj osoba starije životne dobi suočava sa životnim standardom znatno nižim ispod prosjeka društva. Siromaštvo i socijalna isključenost se sve više vežu uz stariju populaciju. Društvene promjene dovele su do drastičnih promjena obiteljske strukture i njezinih uloga. Urbanizacija, migracija mladih ljudi u gradove u potrazi za radnim mjestom, smanjenje obitelji, sve više radno aktivnih žena, ujedno znači smanjenje članova obitelji koji su u mogućnosti brinuti se za starije osobe.
Podaci Državnog zavoda za statistiku, objavljeni za 2017. godinu, pokazuju stopu rizika u ukupnoj populaciji 20,0%, a najviša je upravo kod osoba starih 65 i više godina (28,6%). Posebice su ugrožene osobe stare 65 i više godina koje žive u samačkim kućanstvima za koje stopa rizika od siromaštva iznosi 47,8% (DZS, 2018)..
Osim navedenoga, valja istaknuti kako više od sedam posto građana si ne može priuštiti adekvatno grijane u zimskim mjesecima (DZS, 2018).
 

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA S KORISNICIMA U POTREBI:

Društva Crvenog križa provode veliki broj redovitih programa namijenjenih upravo ovoj ciljanoj skupini odnosno starijim osobama koje žive u samačkim kućanstvima: klub i dnevni boravak za starije osobe, posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala, dostava toplih obroka u dom korisnika, pomoć u kući, skrb izvan vlastite obitelji (bez osnivanja doma) i dr. Putem redovitih programa uočena je potreba za kupnjom štednjaka na drva i drva za ogrjev starijim osobama koje žive u siromaštvu, a čiji su štednjaci dotrajali ili ih uopće ne posjeduju. U protekloj godini smo iz Humanitarne akcije „Uz nas niste sami - Za dostojanstven život“ kupili 40 štednjaka na drva i 100 m3 za naše korisnike. 
 

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:

Radi se o klasičnim štednjacima na drva, na kojima se može kuhati, peći u pećnici, grijati se u vrijeme hladnoća, uz kakve su mnogi od nas odrastali. Vrijednost ove humanitarne pomoći ogleda se u tome što je višenamjenska. Na tom štednjaku mogu kuhati i ugrijati se, a to znači i manju potrošnju energenata. Poboljšavanje uvjeta stanovanja dugoročno će utjecati na poboljšanje kvalitete života starijih osoba.
 

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA:

Dob
 • 65 i više godina (svih članova kućanstva)
Tip kućanstva
 • samačko kućanstvo - ima jednog člana
 • dvočlano kućanstvo - ima dva člana (bračna ili izvanbračna zajednica ili osoba živi s drugim članom uže rodbine)
Podrška obitelji
 • osoba/e nema dijete ili skrbnika koji živi s njim/a
 • dijete ili skrbnici ne žive u istom mjestu s osobom
Stambeni uvjeti
 • vrlo loše stanje kuće (ruševna, vlažna, neodržavana i sl.)
 • kuća nije prikladna za život (grijanje na drva, nema pristup tekućoj vodi, nema dovoljno svjetlosti i sl.)
Prihodi kućanstva
 • bez mirovinskih primanja
 • korisnik zajamčene minimalne naknade
 • prosječna mjesečna primanja do 1.500,00 kuna za samačko domaćinstvo odnosno 2.000,00 kuna za dvočlano kućanstvo
Dodatno:
 • kuća se nalazi u ruralnom i izoliranom području
 • loše zdravstveno stanje i/ili teška pokretljivost