Mali programi

Hrvatski Crveni križ u 2020. godini predstavlja programe za koje će se skupljati donacije, a koji su usmjereni prvenstveno na zadovoljavanje potreba ranjivih skupina obuhvaćenih projektima Hrvatskog Crvenog križa.