Za djetinjstvo s osmijehom

"Za djetinjstvo s osmijehom"

Donirana sredstva namijenjena su djeci i to za kupnju prigodnih blagdanskih poklona, školskog pribora, higijenskih potrepština, kao i za financiranje raznih edukativnih i kulturnih sadržaja namijenjenih djeci.POTREBA ZA FINANCIRANJEM PROGRAMA:
Direktna pomoć namijenjena je djeci koja su u potrebi. Društva Hrvatskog Crvenog križa skrbe o više od 26.000 djece. Cilj ovog programa je da djeci, osim zadovoljenja osnovnih životnih potreba, budu omogućeni i dodatni sadržaji, kao i da im se poboljša kvaliteta života. U cilju osnaživanja djece i obogaćivanja njihovih života, financirat će se razni edukativni, kulturni i slični sadržaji. Da bismo im vratili osmijeh na lica, obradovat ćemo ih raznim poklonima u vidu školskog pribora, higijenskih potrepština, knjiga, slikovnica, igračaka, prigodnih blagdanskih poklona i sl.

DOSADAŠNJI RAD CRVENOG KRIŽA:
Društva Hrvatskog Crvenog križa su u 2022. godini podijelila humanitarnu pomoć za ukupno 66.254 socijalno ugroženih osoba, od čega je bilo 26.313 djece do 18 godina. Humanitarna djelatnost bila je usmjerena na pružanje materijalnih i financijskih dobara s ciljem podmirivanja osnovnih životnih potreba. Društva Hrvatskog Crvenog križa u najvećoj mjeri pružaju hranu i osnovnu materijalnu pomoć.

ŠTO ĆEMO FINANCIRATI IZ DONACIJA:
  • Priprema i provođenje edukativnih i kulturnih sadržaja namijenjenih djeci
  • Školski pribor
  • Higijenske potrepštine
  • Igračke, slikovnice, knjige
  • Blagdanski pokloni
KRITERIJI ZA ODABIR:
Prednost će imati općinska i manja gradska društva Hrvatskog Crvenog križa koja su udaljena od većih središta u kojima se nalaze trgovački lanci i drugi donatori koji su raspoloživi za davanje donacija u obliku novca ili prehrambenih proizvoda.

KRITERIJI ZA ODABIR KRAJNJIH KORISNIKA:
  • Djeca od 0-17 godina