U Centru za edukaciju u Orahovici održana radionica iz međunarodnog humanitarnog prava

09.11.2023.
U Centru za edukaciju u Orahovici, u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, u razdoblju od 8. do 9. studenog 2023. održana je radionica iz međunarodnog humanitarnog prava.

Radionicu su vodili predavači iz Međunarodnog odbora Crvenog križa s dugogodišnjim iskustvom rada na međunarodnom humanitarnom pravu, Neda Dojčinović, regionalna pravna savjetnica i Slobodan Čitaković programski savjetnik za međunarodno humanitarno pravo.
Tijekom radionice obrađene su teme koje se odnose na klasifikaciju oružanih sukoba, zaštitni režim međunarodnog humanitarnog prava, osnovnih načela u izvođenju neprijateljstava, odnos međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog kaznenog prava i suvremene izazove međunarodnog humanitarnog prava, uključujući nove tehnologije, sredstva i metode ratovanja. Sudionicima radionice predstavljen je mandat i osnovna načela Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa.

Na radionici je sudjelovalo 12 sudionika, studenata Pravnog fakulteta u Rijeci i Pravnog fakulteta u Osijeku, te volonteri i zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa, a tijekom radionice poseban naglasak je stavljen na aktivan rad i sudjelovanje, te studiju slučaja na kojoj su učesnici radili u grupama.
Radionica je nastavak aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa na širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, njegovom poštivanju i provedbi, kao i jačanje suradnje sa sveučilištima u Hrvatskoj.