Nabava građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i prenamjeni dijela skladišta u poslovni prostor u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa - ponovljeni postupak

07.07.2023.
Hrvatski Crveni križ objavljuje poziv za nabavu građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i prenamjeni dijela skladišta u poslovni prostor u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa - ponovljeni postupak.

Rok za dostavu ponuda je 4. kolovoza 2023. do 12,00 sati.
 
Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 3 - ponudbeni troškovnik - nevažeći
1. izmjena poziva na dostavu ponuda
2. izmjena poziva na dostavu ponuda

3. izmjena poziva na dostavu ponuda
Obrazac 3 - ponudbeni troškovnik - 1. izmjena

Projektna dokumentacija
Izvedbeni projekt
MAPA 1/1
MAPA 1/2
MAPA 4
MAPA 5