Nabava građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i prenamjeni dijela skladišta u poslovni prostor u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa – 2. ponovljeni postupak

22.09.2023.

Hrvatski Crveni križ objavljuje poziv za nabavu građevinsko-obrtničkih radova na rekonstrukciji i prenamjeni dijela skladišta u poslovni prostor u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa - 2. ponovljeni postupak.

Rok za dostavu ponuda je 6. listopada 2023. do 12,00 sati.
 
Poziv na dostavu ponuda - 2. ponovljeni postupak
Obrazac 3 - ponudbeni troškovnik - 2. ponovljeni postupak
1.POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
 Projektna dokumentacija
Izvedbeni projekt
MAPA 1/1
MAPA 1/2
MAPA 4
MAPA 5