Nabava usluga špedicije i transporta brašna iz Županje (Hrvatska) u pomorsku luku Port Said (Egipat) – 2. ponovljeni postupak

11.03.2024.
Hrvatski Crveni križ objavljuje 2. ponovljeni postupak nabave usluga špedicije i transporta brašna iz Županje (Hrvatska) u pomorsku luku Port Said (Egipat).

Rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2024. do 12,00 sati.
 
Poziv na dostavu ponuda - ponovljeni postupak (.docx i .pdf)

Prilog 2 - Ponudbeni troškovnik (.xlsx i .pdf)

Obavijest o odabiru (.docx i .pdf)