Nabava, isporuka i montaža namještaja i IT opreme za potrebe opremanja Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici

31.08.2023.
Hrvatski Crveni križ objavljuje poziv za nabavu, isporuku i montažu namještaja i IT opreme za potrebe opremanja Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici.
 
Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2023. do 12,00 sati.

Poziv na dostavu ponuda
Obrazac 2a-2k - Ponudbeni troškovnik - nevažeći
Projekt interijera
Shema rasporeda opreme

1. izmjena poziva na dostavu ponuda
Obrazac 2a-2j - Ponudbeni troškovnik - nevažeći

2. izmjena poziva za dostavu ponuda
Obrazac 2a-2j - Ponudbeni troškovnik- nevažeći

3. izmjena poziva za dostavu ponuda
Obrazac 2a-2j - Ponudbeni troškovnik

4.izmjena poziva na dostavu ponuda